• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Béja Potrét


SN

Ragam Opera Sunda
Ngirut Warga
Mikareueus Budaya

Ku Rudi HBéja Potrét

Cara ngamumulé budaya daérah, payus nyonto ka budaya Sunda....

Guru Honorér
Nganti Harepan nu Kalunta-lunta

Ku Rudi HBéja Potrét

Tiisna ibun subuh nu nyalangkrung dina daun paré nepi ka beurang, bisa...
SN

Urang Sunda
Kalimantan Utara
Silaturahmi ka Manglé

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual....
SN

Milangkala Mangle
di Puseur Kota

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Milangkala Manglé ka 58 geus lekasan. Tempatna di Aula Barat...

Pasanggiri Nulis Carita Lucu

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Dina Miéling Milangkala ka-58 Majalah Manglé (21 Novémber...
SN

Anugerah Budaya keur Mangle

Béja Potrét

Taun 2015, alhamdulillah Majalah Mangle kabiruyungan kenging pangdeudeul...
SN

Ridwal Kamil
jeung Manglé

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Tepungna Walikota Bandung Ridwal Kamil jeung Ais Pangampih Manglé, teu...
SN

Silaturahim Tokoh Jabar jeung Mangle

Ku RumpakaBéja Potrét

Para tokoh Jawa Barat dina acara silaturahim Mangle, ngumpul di Bandung....
SN

Sunda Bubuara di Papua

Béja Potrét

Asa mobok manggih gorowong basa meunang tugas keur nguji calon doktor (S3)...
SN

Pamingpin Bangsa
Ulah Kawas Kompanye Kadua

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep ku masarakat. Ku...
SN

Ningkatkeun Ajen Humas
Ti Jawa Barat keur Nusantara

Ku Rudi HBéja Potrét

Luyu jeung parobahan, robah kaayaan pamaréntahna, robah politik jeung...
SN

Kareueus Sunda keur Persib Jawara

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Bandung pikareueuseun. Prestasi nepi ka jawara...
SN

Kaolahan Lembur
Palias Kasilih Batur

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Mingkin dieu katuangan téh mingkin loba rupana. Kaolahan...
SN

Haleuang Tembang
Panineungan Presiden
ka Kota Kembang

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Lagu “Malam Sunyi di Cipaganti”, jadi bukti. Eta rumpaka,...
SN

Hadiah Rancagé 2014 keur Manglé

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Mugi Alloh marengkeun, Manglé  bisa milang weton nepi ka 57 kalina...
SN

Napakkeun Islam
keur Jawa Barat

Ku Rudi HBéja Potrét

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun...
SN

Sora Sunda
Dina Pilihan Presidén

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Dua papasangan calon presiden/ wawakilna, Prabowo-Hatta jeung Jokowi-JK, kari...
SN

Ti Tatar Sunda,
Jawara di Ranah Minang

Ku Rudi HBéja Potrét

Upama Jawa Barat jadi pangjugjugan nu ti mana nu ti mendi, lantaran...
SN

Atikan Politik,
Kudu Mangpaat
keur Masarakat

Ku Rudi HBéja Potrét

Heabna pilihan umum 2014 can laas. Sabada pilihan wakil di legislatif, boh...
SN

Carita “Balukarna” Nyegah Rumaja Salah Léngkah

Ku Ayie SundanaBéja Potrét

Al jeung Ef  silihpikacinta. Ngan,  salila babarengan Ef teu...
SN

Sunda Ukur Diarah Sorana

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Dianggap penting tapi teu diajakan. Geus diarah sorana mah, cul...
SN

Pasantren,
Ulah Jadi Kaulinan Pulitisi

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Pulitisi riab ka pasantren, ménta restu jeung sora umat. Ngan, upama pasantrén...

Nu Kapilih
jadi DPD-RI ti Jawa Barat

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

  Rapat Pleno KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung,...
SN

Dokter Jiwa
Nyadiakeun Ubar keur Caleg Gagal

Béja Potrét

Dina pemilu 2009, caleg anu karandapan kasakit gangguan jiwa balukar...
SN

Di Swiss Tibelat ka Tatar Sunda

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Miang ka jauhna geusan tukeur pangalaman. Kitu...
SN

Tetep Nalingakeun Nasib TKI

Ku Rudi HBéja Potrét

Rebo, 19 Maret 2014, jajaran BNP2TKI  pipisahan jeung Jumhur Hidayat....

BNP2TKI Gawebareng OJK
TKI Jawa Barat Leuwih Raharja

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Lunta jauh ka nagri deungeun memang geus teu...
SN

Kareueus OJK
Keur Para Konsumen Tatar Sunda

Ku Rudi HBéja Potrét

Mahabuna lembaga kauangan di Indonesia hususna di Jawa Barat ulah matak...
SN

Para Pendékar Cibiru
Siap Ngarojong Rékor MURI

Ku Eep NRBéja Potrét

Tarompét teu weléh nérétét, kitu deui...
SN

TKI Katideresa di Hongkong
BNP2TKI Tuntut Law Wan Tung

Ku Rudi HBéja Potrét

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan...
SN

“Dongéng-Dongéng Arahéng”
Asli jeung Palsu

Ku H. Usep Romli, HMBéja Potrét

Buku “DONGÉNG-DONGÉNG ARAHÉNG” karya Usep...
SN

Leuwih Ngutamakeun TKI Profesional

Béja Potrét

Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat ngeceskeun, moratorium ngirimkeun tanaga...
SN

Asrama Galuh Taruna
keur Mahasiswa Ciamis di Bandung

Ku Rudi HBéja Potrét

Alpukahna Yayasan Galuh Taruna Bandung, moal lila deui para mahasiswa nu...

Masrahkeun Panganten Pameget

Ku Rudi HBéja Potrét

Puji nu sayakti pinasti wungkul kagungan Gusti Anu Maha suci. Puja anu...
SN

Parobahan Kalima UUD 1945
Ti DPD-RI Jawa Barat
keur Nguatan Nagara

Ku Rudi HBéja Potrét

Poko-poko usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ngeunaan  parobahan...
SN

OJK, Ngarojong Masarakat
Leuwih Wanoh ka Lembaga Kauangan

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Jlug-jlegna lembaga kauangan di Indonesia kacida reueusna. Kituna teh,...
SN

Ti Lamping Gunung Galunggung
ka Sisi Walungan Musi

Ku Rumpaka M-OnlineBéja Potrét

Sok inget basa keur leutik, lamun peuting...
SN

Ngukur Kamampuh
Maca Kahayang Masarakat

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Jadi pamingpin boga kakawasaan. Ngan, ahirna...