• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Mistéri


SN

Jurig Teluh

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Poé Kemis di bulan Juli katompérnakeun, panon poé...
SN

Galonggéng

Ku Maman RachmanCarita Mistéri

Anjing babaung sababaraha kali, meupeuskeun peuting nu jempling. Langit...

Anak Kiai jadi Ronggéng

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Nyaéta, sok tara kapianggeuhan puguh gé. Puguh-puguh kuring anak...
SN

Embé Kuring Ditambahan Jurig

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Usaha kuring balantik embé. (Di kuring mah domba ogé...
SN

Jurig Erbe

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Sanagara geunjleung kunu naréangan RB (érbé), mun aya...
SN

Jurig Congkang

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Congkang, ngaran tempat antara Kp. Sasakbeusi Limbangan, jeung Kp....
SN

Budak nu Leungit

Ku N. W. GalihCarita Mistéri

Poé eta Si Arkan balikna sorangan. Inditna mah duaan jeung Si Obing,...
SN

Ririwa di Pakemitan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Maotna mah Mang Sarip téh tadi beurang kira tabuh tiluan....

Nu Dicidung Beureum

Ku SolihinCarita Mistéri

Sanajan pagawéan kantor ngahunyud, kuring merlukeun indit....

Dedemit Guha Cinta

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Kangaranan nu keur pelesiran, saréréa padabungah,...

Dedemit Guha Cinta

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Kangaranan nu keur pelesiran, saréréa padabungah,...

Neang Paraji

Ku Rian D FirdausCarita Mistéri

Tumaninah lebah dieu teh lamun beurang mah.Jalanna datar jeung lurus,...
SN

Nu Matak Muringkak di Majingklak

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Taun tujuh puluh dapalanan, kuring kapeto jadi ketua senat di kampus salah...

Minyak Mayit

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

  Ti bubudak kuring resep kana botol atawa plés. Teuing kumaha...

Supata Urang Baksil

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Tas jalan-jalan mapay Bandung, teu karasa geus peuting. Tabuh sapuluh. Teu...

Ngusir Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Keur jaman aya AbahDukun Juhadma, sakur urusan goib nu kajadian di lembur...
SN

Ratu Siluman Oray

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Kasangsaraan hirup anu panjang, kanyeri kapeurih anu lir taya tungtungna,...
SN

Jadi Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Ceudeum geus ti  lohor keneh minuhan langit. Breg jadi hujan bada...
SN

Jurig Beungkeut Tilu

Ku Emha UbaidillahCarita Mistéri

Teuing ti iraha jeung saha mimitina...
SN

Jurig Imitasi

Ku Eddy RuswandyCarita Mistéri

Sagala kapeurih asa can punah. Kasedih, nalangsa, tunggara masih gumulung...
SN

Diajak ku Buta Hejo

Ku Maman RachmanCarita Mistéri

Surat tugas pikeun ngajar geus katarima,Mimiti dibenum ka...

Nu Jajan ti Gang Pajaratan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Hujan ngecrek ti soré kénéh. Caah cileuncang,...

Nu Tapa

Carita Mistéri

Geus tilupuluh tilu peuting kuring tapa na...

Hanas

Carita Mistéri

"Innalillahi Wa Innailaihi Roji'un ..." témbal kuring...

Jurig Sasak

Ku Aas AsmaraCarita Mistéri

Imut, geulis, manis, lempay. Tos dua taun sosoranganan, éta nyi...

Nu Keketrok Peuting-peuting

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

''Kadé nya di imah téh!'' Si mamah...

Suster Geulis

Ku K. SolihinCarita Mistéri

GEUS rék dua minggu géring di rumah sakit téh. Saenyana...

Nu Hayang Sawer-wereun

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Pras pris sora  hujan masih kénéh kadéngé....