• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Mistéri


SN

Isolasi di Imah Jurig

Ku Surya Dipayana Carita Mistéri

Ngahaja balik ka lembur téh rerencepan. Apan sabenerna mah teu meunang,...
SN

Sabada Bubar Bioskop

Ku Yus R. IsmailCarita Mistéri

Can ogé garing biwir Joy, sukuna hideng nincak erém. Atuh mobil ngadadak eureun. Kuring tidagor kana jok hareup. Joy reuwas, katingali sepa. Enya, tadi téh ujug-ujug aya ucing lumpat hareupeun mobil. “Hhadduuh, untung jalanna simpé kieu,” ceuk Joy bari ngarérét kana kaca spion. Kareuwasna katingali rada leler. Tapi kareuwas kuring mah...
SN

Juragan Sodik Keuna Supata

Ku Syarif KusumadinataCarita Mistéri

Lembur singkur di lamping Gunung Burangrang. Cai cur-cor ngaliwatan pasawahan...
SN

Ronggéng Paténggéng

Ku Maman RachmanCarita Mistéri

Kabeneran halodo pasosoré. Biasana mah ngecrek ti isuk mula. Di...
SN

Sieuneun Manglé

Ku Andang S ArgayudaCarita Mistéri

Ti bubudak geus kabungbulengan ku Nyi Manglé, karesep téh maca...
SN

Jurig Cupang

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Tengah peuting. Meneran pisan malem Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeungyang,...
SN

Nyorangan

Ku Taufik RahayuCarita Mistéri

Hudang-hudang téh geus aya di parkiran imah. Siga sasari Mang...
SN

Nu Reureuh di Korobokan

Ku Asep Ganda SadikinCarita Mistéri

Tamat jalan satapak, bras ka jalan désa. Jalan nanjak mayat, lumayan...

Jurig Kajajadén (1)

Ku Taufik RahayuCarita Mistéri

Karék ningali dedegana ti luar, kantor téh geus...

Kuntilanak

Ku Komala SuthaCarita Mistéri

 Lalaunan Nyimas nutupkeun panto cai. Lalaunan ogé, nurunkeun...
SN

Dirawu Kélong

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Bah Mansur, urang lembur Babakan Haur, ngadak-ngadak jadi bahan obrolan...
SN

Jurig Teluh

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Poé Kemis di bulan Juli katompérnakeun, panon poé...
SN

Galonggéng

Ku Maman RachmanCarita Mistéri

Anjing babaung sababaraha kali, meupeuskeun peuting nu jempling. Langit...

Anak Kiai jadi Ronggéng

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Nyaéta, sok tara kapianggeuhan puguh gé. Puguh-puguh kuring anak...
SN

Embé Kuring Ditambahan Jurig

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Usaha kuring balantik embé. (Di kuring mah domba ogé...
SN

Jurig Erbe

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Sanagara geunjleung kunu naréangan RB (érbé), mun aya...
SN

Jurig Congkang

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Congkang, ngaran tempat antara Kp. Sasakbeusi Limbangan, jeung Kp....
SN

Budak nu Leungit

Ku N. W. GalihCarita Mistéri

Poé eta Si Arkan balikna sorangan. Inditna mah duaan jeung Si Obing,...
SN

Ririwa di Pakemitan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Maotna mah Mang Sarip téh tadi beurang kira tabuh tiluan....

Nu Dicidung Beureum

Ku SolihinCarita Mistéri

Sanajan pagawéan kantor ngahunyud, kuring merlukeun indit....