• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Mistéri


Dedemit Guha Cinta

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Kangaranan nu keur pelesiran, saréréa padabungah,...

Neang Paraji

Ku Rian D FirdausCarita Mistéri

Tumaninah lebah dieu teh lamun beurang mah.Jalanna datar jeung lurus,...
SN

Nu Matak Muringkak di Majingklak

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Taun tujuh puluh dapalanan, kuring kapeto jadi ketua senat di kampus salah...

Minyak Mayit

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

  Ti bubudak kuring resep kana botol atawa plés. Teuing kumaha...

Supata Urang Baksil

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Tas jalan-jalan mapay Bandung, teu karasa geus peuting. Tabuh sapuluh. Teu...

Ngusir Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Keur jaman aya AbahDukun Juhadma, sakur urusan goib nu kajadian di lembur...
SN

Ratu Siluman Oray

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Kasangsaraan hirup anu panjang, kanyeri kapeurih anu lir taya tungtungna,...
SN

Jadi Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Ceudeum geus ti  lohor keneh minuhan langit. Breg jadi hujan bada...
SN

Jurig Beungkeut Tilu

Ku Emha UbaidillahCarita Mistéri

Teuing ti iraha jeung saha mimitina...
SN

Jurig Imitasi

Ku Eddy RuswandyCarita Mistéri

Sagala kapeurih asa can punah. Kasedih, nalangsa, tunggara masih gumulung...
SN

Diajak ku Buta Hejo

Ku Maman RachmanCarita Mistéri

Surat tugas pikeun ngajar geus katarima,Mimiti dibenum ka...

Nu Jajan ti Gang Pajaratan

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Hujan ngecrek ti soré kénéh. Caah cileuncang,...

Nu Tapa

Carita Mistéri

Geus tilupuluh tilu peuting kuring tapa na...

Hanas

Carita Mistéri

"Innalillahi Wa Innailaihi Roji'un ..." témbal kuring...

Jurig Sasak

Ku Aas AsmaraCarita Mistéri

Imut, geulis, manis, lempay. Tos dua taun sosoranganan, éta nyi...

Nu Keketrok Peuting-peuting

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

''Kadé nya di imah téh!'' Si mamah...

Suster Geulis

Ku K. SolihinCarita Mistéri

GEUS rék dua minggu géring di rumah sakit téh. Saenyana...

Nu Hayang Sawer-wereun

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Pras pris sora  hujan masih kénéh kadéngé....

Munjung

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Ti kajauhan mah gunung estu ku endah katingalna, tingrunggunukna tatangkalan...

Ngalap Khodam Alam Ahjar

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Karasa ku Sudinta, nyorang kahirupan téh beuki dieu beurat. Dagang...

Ngusir Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Keur jaman aya Abah Dukun Juhadma, sakur urusan goib nu kajadian di lembur...

SMS ti Liang Kubur

Ku Nina Rahayu NadéaCarita Mistéri

     Di pos ronda kasampak Marwah jeung babaturana keur...

Abrulan nu Ngajingjing Sirah

Ku Mitha Sas EdiCarita Mistéri

Dipercaya ku Emang téh purah ngawal barang dagangan....

Kagémbang ku Mojang Hérang

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Teuing da kuring mah resep pisan tumpak sapédah téh....

Boéh

Carita Mistéri

Geus tilu poé pamajikan nyaritakeun ngadéngé nu...

Jurig Sasak

Carita Mistéri

Imut, geulis, manis, lempay. Tos dua taun sosoranganan, éta nyi...

Tulang Taléng Démonstrasi

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Nu ngaralayad munggah abreg-abregan, boh sipil boh militer, istri...

Kasarung ka Nagri Demit

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Saawak-awak karasa nyeri. Kaayaan poék meredong. Bray caang....

Kasarung di Nagri Siluman

Carita Mistéri

Aya haji nu karesepna ngecrik. Bisa jadi karesepna téh ti bubudak,...

Nu Ngajak Wawanohan

Ku Carita Mistéri

Peuting beuki jempling, najan hawar-hawar kadéngé sora mesin...

Nu Kicikibung Tengah Peuting

Ku Iwan KomaraCarita Mistéri

Geus tilu bulan ieu kuring nempatan imah anyar téh. Ngontrak deui...
SN

Nu Nganti Bargas

Ku Nina Rahayu NadéaCarita Mistéri

Reg mobil eureun. Kabéh panumpang kaasup kuring langsung tarurun....
SN

Jurig Pengkolan Giribig

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Mistéri

Mang Ano imut basa rentang-rentang nenjo Neng Sari jeung Neng Anih baralik deui bari semu rurusuhan. Leungeunna niungan buukna ku kantong nyieuhkeun cihujan ngaririncik tabuh dalapan...