• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Pondok


1234...6 >>>
SN

Payung Pulas Héjo Lukut

Ku Evi SulastriCarita Pondok

KIKI ngalangeu sisi jandéla. Hordéngna bangun...
SN

BANGBALUH SCOPUS

Ku Karim SuryadiCarita Pondok

Tipi  geus séah, cicirén acara geus lekasan basa Didi...
SN

Kembang Papastén

Ku Nina Rahayu NadéaCarita Pondok

Nu ngajepat hareupeun teu eureun diteuteup. Hayang mah ceurik...
SN

WARMAN

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

“Ku sayah dijamin. Lima juta sabulan, lima tauneun. Omat...

Rusiah Papah

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

“Badé ngiring enjing?” Papah naros ku basa anu lemes....

Carpon - Dongeng Cinta

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

DONGENG CINTA Carpon Yus R. Ismail   Mimiti...

Anu Ngagedur Luhur Bubur

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Unggal ngaduk bubur, Asri ningali pameunteu Apa ngalangkang dina pelendung...
SN

Batu Hyang

Ku Hadi AKSCarita Pondok

Lembur medem cakueum. Listrik can aya tanda-tanda rék hurung deui, boa tuluy pareum sapeupeuting. Téténjoan poék mongkléng sakuriling. Ukur cahya lilin tingkaretit di saban imah. Sawaréh aya nu marasang lantéra, renclang di luhureun téras. Nu ngaronda kancag-kincig ngaroris kaayaan. Tinggorowok ngabéjaan sangkan...
SN

Geuning Mulih Rurusuhan

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

Apan harita kuring kungsi balaka. Salaki kanyahoan rék kawin deui. Bareng pisan jeung manéhna meunang penghargaan ti nagara, pédah geus gedé jasana ngabina kasenian tradisional di Tatar Sunda. Kuring  gé kudu nyaksian, salaku papada karyawan di ieu kantor. Haté ngentab. Lain, lain mikiran salaki nu rék kawin deui, tapi ngahéab...

JERUK BALI

Carita Pondok

Basa di sakola aya nu méré binih jeruk bali téh, deuh...
SN

Sagagang Kembang Anyelir

Ku Tety S. Nataprawira Carita Pondok

Rada reuwas basa manéhna ‘curhat’ téh. Obrolanana bet...

Napak Tilas

Ku HanCarita Pondok

Gek kuring diuk dina jukut sisi jalan satapak, ngareureuhkeun kacape. Taktak...
SN

Kudéta

Ku Setia RahmawatiCarita Pondok

Di hiji leuweung harita keur génjlong ku nu teu pararuguh. Loba sasatoan...
SN

Padungdung Di Jero Leuweung

Ku Andang S ArgayudaCarita Pondok

Boga jangji ti anggalna yen poe eta rek datang nepungan manehna, anu rek di...
SN

Samoja Kembangan Deui

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

“Ari Inez ku naon sih? Hallooww… ditingali ti tatadi meuni taya...
SN

Lamun kuring bisa ngapung

Ku Dian WulanCarita Pondok

Girimis ngepris kénéh sésa hujan...
SN

Parahu Keretas

Ku Us TiarsaCarita Pondok

SAKALI  deui lukisan saméter satengah ka...

Uwak-Awik

Ku Godi SuwarnaCarita Pondok

“POT!” Jempling. “Pot!” Angger jempe. Kuniang hudang, luak-lieuk. Poek. Leungeunna uyup-ayap nyasaran papan. Papan diketrok-ketrok. Papan disada noroktok. “Pot!” Simpe sakurilingna. Simpe kakarayapan tina suku nepi kana embun-embunan. Leungeunna beuki jauh nyasar papan, kacabak nu buleud-buleud. Nu kacabak ngagurinjal ban pakupis. “Aya naon,...
SN

Nu Nganjang

Ku A. BudimanCarita Pondok

“Nyariosna mah ti béh ditu...
SN

Kawung Kabayan

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Di wates lembur jeung leuweung perenahna tangkal kawung téh. Tangkal...
1234...6 >>>