• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Pondok


Uwak-Awik

Ku Godi SuwarnaCarita Pondok

“POT!” Jempling. “Pot!” Angger jempe. Kuniang hudang, luak-lieuk. Poek. Leungeunna uyup-ayap nyasaran papan. Papan diketrok-ketrok. Papan disada noroktok. “Pot!” Simpe sakurilingna. Simpe kakarayapan tina suku nepi kana embun-embunan. Leungeunna beuki jauh nyasar papan, kacabak nu buleud-buleud. Nu kacabak ngagurinjal ban pakupis. “Aya naon,...
SN

Lalaki

Ku Komala SuthaCarita Pondok

Dian keketeyepan ti jero imah, muru panto dapur nu nutup. Tina liang konci,...
SN

Nu Nganjang

Ku A. BudimanCarita Pondok

“Nyariosna mah ti béh ditu...
SN

Kawung Kabayan

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Di wates lembur jeung leuweung perenahna tangkal kawung téh. Tangkal...
SN

Satutas Reunian

Ku Nina Rahayu NadéaCarita Pondok

Asa wegah puguh gé indit ka ditu téh. Maklum pagawéan...
SN

Nu Nyangkaruk
Jero Haté

Ku Lies Tjandra KancanaCarita Pondok

Sigana moal aya nyeri anu pangnyeri-nyerina sadunya, ogé...
SN

Budak Angon

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Duka anu kasabara kalina pamajikan laporan. Cenah, pasakan tina méja...
SN

Qurban

Ku Nina Rahayu NadéaCarita Pondok

Keteyep leumpang, laju mukakeun lomari. Tarapti nakeran. Inggis pamajikan anu...
SN

Ceu Mimin

Ku Lina HerlinaCarita Pondok

Jam dalapan leuwih dua menit basa hapé ngirining. Sabenerna mah Dini...

Arisan

Ku TutiCarita Pondok

...

Angin Ririh Di Bromo

Ku Nita Widiati EfsaCarita Pondok

kawas béntang anjeun...
SN

Surat ti Jepang

Ku Fathonah MaryamCarita Pondok

Peuting geus datang, angger kénéh waé kuring can...
SN

Asmaralara

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

Geulis... buah haté pupujaning ati, kembang soca akang di pawenangan....

Drupadi Nagih Jangji

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

 “Haiii… sakumna wadyabalad! Para déwa jeung...
SN

Peteng

Ku RisnawatiCarita Pondok

“Nyi, anteurkeun kolek sareng emameun ka Ma Karsih, jug!” soanten Umi...
SN

Tanjakan Panawuran

Ku Anita RohaniCarita Pondok

Bada isya, Oyoy leumpang sorangan muru lembur Pos Jaga OKD Karang Anyar nu...