• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Pondok


Nyekar

Ku IhwanCarita Pondok

...
SN

Handphone

Ku Hikmat NugrahaCarita Pondok

Hayang mah geus lila boga hp (hapé) téh. Kuring kabita...
SN

B A K T E R I

Ku Onnok RahmawatiCarita Pondok

Ditawafan ari mobil Mang Emo téh. Ku saréréa téa...
SN

BASA BANDÉRA TURUN

Ku Ipung Thaifur Abu YazidCarita Pondok

Fadil hulang-huleng ningali sabudeureun imahna. Pada rariweuh....
SN

Sapanjang Jalan Ka Subang

Ku Tety S Nataprawira Carita Pondok

Gebeg, kuring ngagebeg. Getih asa nyéak baning ku reuwas....
SN

Basa Sakola Kabanjiran

Ku Holisoh MECarita Pondok

Dur subuh téh geus hudang, da diguyah-guyah...

Lébaran Taun Kamari

Ku Dedi AsmarahadiCarita Pondok

Keur gogoléran di kamar kadéngé sora...
SN

Baju Hideung

Ku AuliaCarita Pondok

Baju hideung polos nyempod di juru lomari. Datang deui baju anyar nu...
SN

Anaking jeung Bulan Puasa

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Sumanget nataku. Bulan puasa ayeuna, si bungsu diajar puasa tamat nepi ka...
SN

Jihad

Ku RisnawatiCarita Pondok

Jelegur sora bom dina tivi. Lenyap haté ngalenyap. Asa urug angen....
SN

Dulag Pamungkas

Ku Holisoh MECarita Pondok

Baju lungsuran bawa Euceu ngalumbruk dina...
SN

Asa Lebaran Munggaran

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

KANCING overcoat nu geus pageuh, teu...
SN

Lebaran Taun Ieu

Ku NiknikCarita Pondok

Baju pulas beureun, mérek Crocodile keur anteng diteuteup...
SN

Warisan nu Moal Cocéng

Ku TutiCarita Pondok

GEUS ti béh ditu hayang nyarita ka Emah, naha henteu capé ngasuh...