• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Pondok


SN

Si Munggah

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Pondok

"MUNGGAH, munggah, insaalloh saum téh cios...
SN

Perang Potrét

Ku Holisoh MECarita Pondok

Mang Iding jeung baturna tiluan, keur husu masang-masang spanduk nu dipakukeun...
SN

Béja Ti Pasir Tarajé

Ku H. Usep Romli, HMCarita Pondok

Geleger! Geleger! Sora dinamit bitu. Bitu tarik...
SN

Nyajakan Barudak

Ku IhungCarita Pondok

Tos sasasih ameng di Lakon, di ASAS. Damel, nyakitu wé....
SN

Léptop jeung Éntog

Ku Holisoh MECarita Pondok

Ngaéh wé incu téh hayangeun léptop. Meusmeus...
SN

Catetan Rusiah Mamah

Ku Asikin HidayatCarita Pondok

Najan sacongo buuk, teu kapikir rék unggah balewatangan, jadi saksi...
SN

Hiji Poé di Pare-pare

Ku Hana Rohana SuwandaCarita Pondok

Kuduna mah geus poho da geus lila atuh. Tapi anéh beuki lila lain...
SN

Teluh

Ku Onnok RahmawatiCarita Pondok

“Wayahna Euceu ka dieu heula sakedap, abdi hoyong ditulungan. Si Ai nuju...
SN

Korsi Dorong ti Melbourne

Ku Adang SCarita Pondok

Pédah kuring leumpang ingkud-ingkudan bari nyurung korsi gilinding...

Warisan

Ku Arif AbdilahCarita Pondok

Ti tatadi gé geus katénjoeun ku indungna mah. Si Ujang...

Ka Mana Atuh?

Ku Rizky Prasasti AnwariCarita Pondok

Noor. Enya, Noor, awéwé nu sababaraha minggu katukang...

Kalangkang Peuray

Ku Hernisa A. NugrahaCarita Pondok

Langit soré geus peureum, ayeuna kari bungkingna. Engapan ngaranjug...
SN

Lembur Kuring

Carita Pondok

Léngkah ngarandeg lebah gundukan taneuh nu meunang nyungkalan ku...
SN

Kembang-Kembang nu Mangkak

Ku Fitria Puji LestariCarita Pondok

  A, kayas téh nyiakna getih kana damis. Marengan...

Mamah sareng Si Mingming

Ku Onnok RahmawatiCarita Pondok

    Ti saprak aya si Mingming di bumi, Mamah mah...

Sangkuriang Ninun Wanci

Ku Absurditas MalkaCarita Pondok

 “Sangkuriang, geuning éta téh anjeun,...

Carita Harita

Ku Anita RohaniCarita Pondok

Harita wanci tumorék. Kangaranan di lembur, wayah kieu téh...
SN

Riwan

Ku Ed JenuraCarita Pondok

MANÉHNA ngoréjat hudang. Késang ngoprot saluar awak....

Marakayangan

Ku Eni SetianiCarita Pondok

Isuk kénéh Nyi Onih indit ka pasar, bari nungtun budakna....
SN

Tatangga Ngontrak

Ku Agus B. IrawanCarita Pondok

Kahayang jelema mah mémang osok araranéh. Geura wé, mun...
SN

Cutatan Biograpi
Hiji Pangarang nu Teu Kasohor

Ku Lugiena DeCarita Pondok

I Ngaranna Abdul. Sakitu-kituna, taya papanjangna...
SN

Dina Lahunan Enin

Ku Holisoh MECarita Pondok

Geus saminggu Apa diopnameu di rumah sakit. Cenah ceuk Bi Yuyun adi Apa...