• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Carita Pondok


1...3456<<<
SN

Dina Lahunan Enin

Ku Holisoh MECarita Pondok

Geus saminggu Apa diopnameu di rumah sakit. Cenah ceuk Bi Yuyun adi Apa...
SN

Rusiah

Ku Néng Lilis NuraeniCarita Pondok

  “Klep!” ati-ati panto kamar ku manéhna di...

Salju Turun Tengah Peuting

Ku Ipung Thaifur Abu YazidCarita Pondok

Jam sabelas peuting kuring karék mulang...

Huldi Tekila

Ku Shohiba Nu’manCarita Pondok

HAREUPEUN kota panungtung. Éta lalaki ngajega. Buukna kusut,...

Simpé

Ku Cucu NurzamanCarita Pondok

Dor! Péstol FN melesatkeun péééélor kana...

Jum’at Kliwon

Ku AuliaCarita Pondok

     Saméméh ngagutrut nulisan diary,...
SN

Guru Inprés

Ku Yoséph IskandarCarita Pondok

Tadina mah sok horéam baé ari rék balik ka lembur...

Mim Pitu

Ku Ahmad BakriCarita Pondok

Rongkah pisan kariaan Haji Gojali téh. Mupugkeun tai kanjut cenah,...

Nu Nyuuh Dina Tutunggul

Ku Hana Rohana SuwandaCarita Pondok

“Urang ayeuna wé ka kuburan téh meungpeung...

Ujang

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

Cckéésss...!!! Sada...
SN

Surat Pink ti Amsterdam

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

Angger keretasna téh pulas pink. Angger deuih aksarana italik....
SN

ENGKOS

Carita Pondok

Asa cikénéh ngumbara di Jakarta téh. Geuning geus...
SN

Talatah Hapa

Ku AuliaCarita Pondok

Beuki deukeut, léngkah nu mawa tunggara diéncagkeun...
SN

Carita Dina Carpon

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Kumpulan carpon “Halis Pasir” méh hatam dua balikan dina...
SN

Emmh…

Ku Agus B. IrawanCarita Pondok

Mang Ukin diuk tumpang kaki dina jero bécana. Awakna...
SN

Bebegig

Ku Cucu RahmatCarita Pondok

Pun sapun,...
SN

Kuring

Ku Evita Meylani AwaliaCarita Pondok

Nya saha nu hayang atuh jadi lalaki kawas kuring? Kuring mah lain arjuna anu...
SN

Pileuleuyan Facebook

Ku Féndy Sy. CitrawargaCarita Pondok

HENPON dibeubeutkeun ku Nita satakerna. Untung teu nanaon da dibeubeutkeunana gé...
SN

TANEUH BASEUH KÉNÉH

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Bray lomari dibukakeun. Réma mapay-mapay raksukanna nu digantungkeun....
SN

Hariring nu Kungsi Nyanding

Ku Asikin HidayatCarita Pondok

Haleuang jurukawih jeung gelik suling geus kapireng najan jarak...
SN

Éléji Aki Sanusi

Ku H. Usep Romli, HMCarita Pondok

Turun tina golodog dapur, muru tampian luhureun balong gigireun imahna, hég tanggah ka langit. Bari maca ayat Quran Surat Ali Imron ayat 190-191 nu disunahkeun ku Kangjeng Nabi Saw, “Inna fi kholqissamawati wal ardli, wahtilafil laili wan naha la ayatil li ulil albab. Alladzina yadkurunalloha qiyamaw waqu’udan li junubihim, wa yatafakkaruna fi kholqis samawati wal ardli,...
1...3456<<<