• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Abdullah Mustappa


SN

Mangé Sawidak Taun

Ku Abdullah MustappaRumpaka

Dina nyanghareupan mahabuna internét ayeuna, naha aya pangaruhna ka Manglé? Tangtu waé, sanajan bisa jadi karasana leuwih reuhreuy. Papadaning kitu, tetep kudu taki-taki lantaran pajamanan mesin citak nu ditaratas ku Gutenberg ayeuna bisa disebutkeun keur maju kana sariak layung. Média citak, boh koran boh majalah kitu deui buku, daék teu daék kudu...

Soekarno & KAA

Ku Abdullah MustappaKolom

Sanggeus 60 taun, rada dienyakeun sigana mah miéling...

Islah

Ku Abdullah MustappaKolom

Kumaha pakuat-pakaitna antara islah jeung ihlas? Ceuk dina kamusna, islah...

1955, 2014

Ku Abdullah MustappaKolom

Pemilihan Umum taun 1955 téh cikalna. Salila sapuluh taun...

Gulak-gilek Golkar

Ku Abdullah MustappaKolom

Irman Gusman geus kapilih (deui) jadi Ketua DPD. Zulkifli Hasan (PAN) diparilih...

Di Taman Kampus

Ku Abdullah MustappaSajak

Barang jol gé manéhna galécok Ngadon...
SN

68 Taun

Ku Abdullah MustappaKolom

Salila 3,5 abad dijajah ku Walanda (jeung Jepang) leuweung di Sumatra weuteuh,...