• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Rumpaka


SN

Nutup Kahariwang
Mukakeun Lawang Rasa Aman

Ku RumpakaLaporan

Rebun-rebun Apih geus anjeucleu di satukangeun setir angkotna. Lengo deui lengo...
SN

NILIK NU KAMARI
MAPAG NU AYEUNA

Ku RumpakaLaporan

Nyawang Indonésia 2019, asa ningali soang di émpang....

Bacaan Ngabuburit

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Lalajo jeung maca, ayeuna mah lakar daék. Teu kudu indit-inditan...
SN

Basa Manglé
Milangkala

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Manglé mayeng lantaran kanyaah. Kadeudeuh mitra-mitra pamacana, jadi...

Timbangan - Ékspérimén “Dongéng Cinta” Yus R Ismail

Ku RumpakaTimbangan

      Réa carpon Yus R Ismail nu...
SN

NGAWEWEGAN GEOPARK KARST CITATAH SANGKAN KAJOJO KA MANCANAGARA

Ku RumpakaLaporan

Wewengkon Karst Citatah nu aya di Padalarang, Kabupatén Bandung...

Nanjeurkeun Ukhuwah Islamiyah

Ku RumpakaMunara Cahya

Manusa téh hamba Alloh. Ku kituna hirup kumelendang di dunya...
SN

BPBDK
Ngokolakeun Daérah

Ku RumpakaLaporan

Mun dicokot gancangna, urang sebut balé basa. Pangna kitu téh...
SN

Silaturahim Tokoh Jabar jeung Mangle

Ku RumpakaBéja Potrét

Para tokoh Jawa Barat dina acara silaturahim Mangle, ngumpul di Bandung....
SN

Manglé jeung ITB

Ku RumpakaLawang Sakéténg

TINA ngaran ogé apan geus sidik aya kecap “Bandung”, dina...

Panggupay Jabar
ka Wisatawan Mancanagara

Ku RumpakaUnak-Anik Kahirupan

Galibna tempat nu kajojo, bakal loba mangpaatna. Apan, nu jadi pangjugjugan...

KAA Nguatan Rasa Gedé Haté

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Cacak kakara sapuluh taun merdéka, lemah cai téh...
SN

Napak Tilas KAA
Manggungkeun Dangiang Bandung

Ku RumpakaLaporan

Sumanget Bandung, peurah Dasa Sila Bandung, parat ka satungkebing jagat!...
SN

Jadi Dubes Qatar
Teu Poho ka Tatar Sunda

Ku RumpakaTamu

Tina ngadéngékeun radio, jadi cukang lantaran ngamancanagara....
SN

Sunda-Bali
Ngahiji dina Perang Bubat

Ku RumpakaUnak-Anik Kahirupan

Perang Bubat, keur urang Sunda mah boga harti mandiri. Matak, teu anéh...
SN

PON Kasalapan Welas
Ngukur Jabar di Tingat Nasional

Ku RumpakaLaporan

Rupa-rupa ukuran ajén-inajén propinsi di tingkat...

Lima Bekel,
Nguatan Iman Sabada Kurban

Ku RumpakaMunara Cahya

Puji kagungan Gusti nu Maha Suci, teu aya deui tempat pangbalikan...
SN

Saupama Daraék Kurban

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Kurban, hartina deukeut, taqorrub ka Gusti. Upama sacara harpiah mah, meuncit...

Kawajiban Istri
di Rumah Tangga

Ku RumpakaMunara Cahya

Bismillah alhamdulillah washolatu wassalamu ala rosulillah waala alihi...

Pendatang

Ku RumpakaLempa Lempi Lempong

“Di Cimahi jeung sababaraha kota...

Ngagem Islam
Babari Silih Lubarkeun Kasalahan

Ku RumpakaMunara Cahya

Alhamdulillah, puji syukur kagungan Alloh Swt. nu Maha Gofur. Solawat...

Antara Pribumi jeung Sémah

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Saha waé gé boga kanyaah, komo deui ka dulur atawa baraya. Matak,...

Nu Mulang
Nyaah ka Sarakan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar...

Ibadah Puasa,
Miara Raga, Ngahontal Darajat Takwa

Ku RumpakaMunara Cahya

Teu karaos, urang parantos tepang deui sareng sasih Romadon, hiji sasih nu pinuh...
SN

Sabada Kapilih jadi Wakil Rayat

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Pilihan geus lekasan. Bulé-hideungna, kari nungguan putusan Komisi Pemilihan...

Milih Urang Sunda

Ku RumpakaLempa Lempi Lempong

“Keur meujeuhna ramé...

Mémérés Sungapan Kahirupan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Teu sing lahuta kahayang masarakat mah, ukur miharep bisa hirup jeung huripna....

Paingan

Ku RumpakaBarakatak

Nu nanya: “Sigana raos nya janten...

Ngajaga Lembur

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Jlug-jlegna wawangunan, but-batna jalan, bisa medalkeun harepan, mangsa...

Panutan Umat nu Moal Saat

Ku RumpakaMunara Cahya

Saéstuna, konci suksésna Kangjeng Rosul Muhammad SAW aya dina...

Miéling Sangkan Aréling

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Dina bulan Mulud atawa Robi’ul Awal, aya nu disebut muludan. Disebut...

Usum Ngijih

Ku RumpakaLempa Lempi Lempong

“Geus mimiti ngijih, Lo.” “Enya, Mang. Geus kudu...

Nataharkeun Léngkah Anyar

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Nincak  ahir taun, meujeuhna niténan léngkah ka tukang....

Butuh Lalakon
Panghudang Harepan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Jadi warga nagara, butuh kareueus.  Butuh pangajén ...

Nguatan Kayakinan
Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku RumpakaMunara Cahya

Sakumna manusa di ieu alam dunya, moal aya saurang ogé nu kumawasa iwal...

Kurban, Kaihlasan Nanjeurkeun Kasoléhan

Ku RumpakaMunara Cahya

Manusa hirup di alam dunya tujuanana mung ibadah ka Mantenna. Wama kholaktul...

Takwa, Nyegah Tina Lampah Dosa

Ku RumpakaMunara Cahya

Inti tina sadaya urang ngabdi ka Gusti Alloh Swt, nu Maha Suci, teu aya...

Daék Robah
Teu Malikan Kasalahan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Ngimeutan léngkah kamari, penting pisan. Tapi, nu leuwih penting...

Ngajurung Ludeung Kaum Wanoja

Ku RumpakaLawang Sakéténg

“Uyah mah tara téés ka luhur!” Kitu ceuk...
SN

Capres ti Tatar Sunda
Ngahudangkeun nu Keur Tibra

Ku RumpakaLaporan

Nyantek kana pilihan presiden, loba ngaran capres...