• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Rumpaka


Silih Hampura,
Silih Lubarkeun Dosa

Ku RumpakaMunara Cahya

Dawuhan Allah Swt. : Fa'fu 'anhum...
SN

Nitenan Ciri Taqwa Hasil Puasa, Naha Geus Ngancik Dina Raga?

Ku RumpakaMunara Cahya

Puji sausikna ati mung kasanggakeun ka Gusti nu...

Leungiteun Panyalindungan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

“Utamana jalma kudu loba batur, keur silih tulungan, silih titipkeun nya...
SN

Ngubaran Bangsa Reformasi Jilid Dua

Ku RumpakaLaporan

Karaharjaan rahayat di mana boa. Nu écés  beuki loba...

Antara Hukum jeung Etika

Ku RumpakaLawang Sakéténg

  Paripolah tangtu mahala-mahayu. Mun hade ngabuahkeun kahadean,...

Nyaleg

Ku RumpakaLempa Lempi Lempong

“Geus ramé ti...

Milih Pamingpin
Batu Turun Keusik Naék

Ku RumpakaLawang Sakéténg

  Bébasna nangtukeun pilihan, salah sahiji...

Ti Bandung keur Balarea

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Pilihan pamingpin, teu weléh nyimpen harepan.  Najan teu bisa...

Préman jeung Prémanismeu

Ku RumpakaLempa Lempi Lempong

“Asa ku ramé lalajo berita...
SN

Kaum Wanoja
Teu Miharep Dibéda-béda

Ku RumpakaLaporan

Warta-warta sungkawa nu tumiba ka kaum hawa, tacan sirna. Tangtu, kaayaan...
SN

Ketak Kaum Wanoja dina Legislatif

Ku RumpakaKolom

  Kalungguhan wanoja dina législatif kacida pentingna....
SN

Nulis Sajarah
Mimiti nu Pangdeukeutna

Ku RumpakaLaporan

Bahan nulis sajarah nyampak di mana-mana. Kari prakna! Ngan, hanjakal loba...
SN

Molés “Gurilaps” Jawa Barat

Ku RumpakaTamu

Poténsi wisata jeung budaya Jawa Barat, kari miara jeung mekarkeunana....

Nu Rék Milih, Calon, jeung Bobotoh

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Kakawasaan aya dina leungeun rahayat. Kitu ceuk padika demokrasi mah. Ngan,...

Nyegah Dosa Papada Manusa

Ku RumpakaMunara Cahya

Hirup jalma di alam dunya, aya diwewegan ku nu lima, aya oge nu nojal ti nu...
SN

Paguyuban Urang Sunda di Bali
Lima Taun Makalangan

Ku RumpakaLaporan

Kayungyun puguh gé. Urang Sunda boga beungkeutan Paguyuban Urang...

Di Cihampelas

Ku RumpakaBarakatak

Udi: “Bener kitu jin téh kaasup...

Nguatan Akar Budaya

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Ngabandungan paripolah kiwari, loba nu ngarasa hariwang. Pacéngkadan,...

Hahahaha

Ku RumpakaBarakatak

Pangsiunan “Jang, mun engke tos ageung, cita-cita hidep hoyong janten naon?” “Ujang mah hoyong sapertos aki?” “Saé atuh… janten tangtara?” “Sanés, jantén pangsiunan. Tuh geuning aki mah, teu damel teu nanaon, tapi kenging gajih unggal sasih.” Pangsiunan “Jang, mun engke tos ageung, cita-cita hidep...

Milih Gubernur Ukuran Kamandirian

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Piliheun jinek! Geus aya nu ‘mangmilihkeun’.  Hartina,...
SN

Rayat Sangsara Balukar Pangusaha jeung Jawara

Ku RumpakaTamu

Karaharjaan nu dipiharep jauh tangeh. Nu puguh mah, beuki ripuh. Kayaan kitu téh balukar pulitik dikawasa pangusaha jeung jawara. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung  Dr. Ir. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., dosen Pascasarjana Universitas Islam Bandung...
SN

Urang Sunda di Australia Tibelat ka Tatar Sunda

Ku RumpakaBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, ka lembur mah moal poho. Atuh, dina waktuna paamprok jeung nu salembur, teu sing anéh mun saterusna hayang ngumpul. Nu kawas kitu, kaalaman ku urang Sunda nu matuh di Sydney, Autralia. Ngan, naon waé mangpaatna keur Jawa Barat?...
SN

Pamingpin Kudu Lébér Wawanén

Ku RumpakaTamu

Pamingpin boga kakawasaan. Kari ngalarapkeun luyu jeung kapentingan masarakat. Ngan, nu pangpentingna, lian ti moralna hadé, boga élmu, ogé gedé kawani. Kitu, ceuk Mochamad Zakaria, S.IP., M.Si.,  paniten pulitik nu dumuk di Bandung....
SN

Lima Puluh Lima Taun Majalah Manglé

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Lima puluh lima taun, lain lalampahan nu sakeudeung keur média masa...
SN

www.mangle-online.com dina info Pikiran Rakyat

Ku RumpakaRumpaka

Ping 21 Nopember 2012, Majalah Manglé jejeg nincak umur 55 taun. Dina...

Hahaha

Ku RumpakaBarakatak

Dakwah  “Dina urusan ngélingan...

Ais Pangampih Manglé Citak & Online

Ku RumpakaRumpaka

Ais Pangampih MANGLE Citak &...

Milih Pamingpin Harepan

Ku RumpakaLawang Sakéténg

Kapamingpinan gambaran kapunjulan. Nu mingpin dianggap onjoy batan...