• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna


SN

MASTIKEUN INSTITUSI BERESIH TINA KORUPSI

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Korupsi mah kawas hama. Misti dibasmi. Tah, ayana badan saperti Badan...
SN

Kompanye Pilprés
Kakara Perang Pélor Kosong?

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Mun nu rék tarung mah, keur padungdung. Tah, kitu pihak-pihak nu...
SN

Ngatik Ulah Ukur Nyarita

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Teu cukup minterkeun otakna ngatik mah. Nu teu éléh...
SN

Dikukuntit Karisi
Barudak Leungiteun
Panyalindungan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Taya deui daérah nu bener-bener aman keur barudak. Sakola, pangajian,...
SN

Milih Gurat
Marengan Umat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh...
SN

Sunda
Kudu Wani Balap

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ukur ngadagoan wanci nu mustari, bisa jadi tinggaleun manten. Kawas nu...
SN

Napsirkeun KAA
Napakkeun Kakuatan Bangsa

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Waktu harita, genep puluh taun ka tukang, Konferensi Asia Afrika (KAA)...
SN

Nyaah ka Jawa Barat
Mawa Unpad Manggul Maslahat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ngalanglang buana, teu poho ka pamiangan. Kitu pakarepan pihak-pihak nu aya...
SN

Jadi Pribumi Mandiri
Nyegah Kuli Katalangsara

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Lunta jauh, loba nu alatan kapaksa. Da, saperti nu mariang ka luar nagri, jadi...
SN

Pamingpin Bangsa
Ulah Kawas Kompanye Kadua

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep ku masarakat. Ku...
SN

Napak Kana Budaya
Nguatan Karakter Bangsa

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Ngawujudkeun karakter bangsa, jinek jadi udagan pamarentah. Ngan udagan...
SN

Nguatan Sajarah
Mageran Paripolah

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Lalampahan mangsa ka tukang, bisa jadi luang jeung pangalaman. Mangpaatna, lain...
SN

Museum Reungit
Nyegah Ancaman Sato Leutik

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Reungit, naon bahayana? Ukur ditepak gé paéh saharita. Tapi,...
SN

Waktuna Silihélédan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Ilaharna, béda pilihan bisa nimbulkeun pacéngkadan. Tapi, ulah nepi...
SN

Napakkeun Bangsa
kana Moral Agama

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Héabna milih presiden, mingkin  panas, ‘karérab’...
SN

Sora Sunda
Dina Pilihan Presidén

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Dua papasangan calon presiden/ wawakilna, Prabowo-Hatta jeung Jokowi-JK, kari...
SN

Sunda Ukur Diarah Sorana

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Dianggap penting tapi teu diajakan. Geus diarah sorana mah, cul...
SN

Pasantren,
Ulah Jadi Kaulinan Pulitisi

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Pulitisi riab ka pasantren, ménta restu jeung sora umat. Ngan, upama pasantrén...
SN

Di Swiss Tibelat ka Tatar Sunda

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Miang ka jauhna geusan tukeur pangalaman. Kitu...
SN

Kakarén Sora Silung
Lima Taun ka Tukang

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Jangji kiwari lain nu bihari.  Da, nu bakal kasorang mah, tacan...
SN

Ngalarapkeun Élmu Karuhun
Mulangkeun Kajayaan Patani

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Kajayaan patani, sirna duka ka mana. Nu puguh mah, nu tani kari daki! Tapi,...
SN

Tatar Jabar
Jadi Pakalangan Deungeun

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Démokrasi di ieu nagri, bisa ngeunteung ka Jawa Barat. Ngan, keur...
SN

Méméh Milih
Waktuna Nyidikkeun Piliheun

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pilihan législatif ukur bubulanan deui. Perelu tatapakan dina...
SN

Ngubaran Bangsa
Mukakeun Haté Sina Beunta

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Aturan mah teu kurang-kurang. Nyampak di mana-mana. Tapi, teu...
SN

Ngajaga Lembur
Nguatan Kamandirian Rahayat

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Nguatan ékonomi, nguatan kamandirian. Ka dituna, nguatan lembur...
SN

Pamingpin Leungit Karisi
Balukar Poho kana Amanah

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Loba nu hayang jadi pamingpin. Padahal, loba conto manten pamingpin...
SN

Pamingpin
Mahing Kiruh ti Girangna

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pilihan gubernur geus lila lekasan. Bulé hideungna geus puguh. Tapi,...
SN

Rayat Sangsara
Balukar Teu Narima Hakna

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Harepan hirup jeung huripna jauh tangéh. Nu écés...
SN

Walikota Bandung
Ti Tatar Jabar keur Nasional

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Lain ukur milih pamingpin kota, da keur kapentingan nu leuwih lega....
SN

Nyéhatkeun Rayat
Kakara dina Kompanye

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaUnak-Anik Kahirupan

Ilaharna nu kampanye, hayang ngirut haté masarakat. Pasualan nu...
SN

Nu Marilih Ulah Kabita ku Pangbibita

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaBéja Potrét

Lain ukur milih, da bakal manjangkeun lalakon. Putusan nu sakedet nétra...
SN

Pilihan Gupernur
Ngadu “Cerdas” nu Milih jeung nu Dipilih

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pésta démokrasi milih pamingpin, kudu napakkeun adeg-adeg masarakat...
SN

Démokrasi
Henteu Hirup Dina Partéy

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Nu boga karep jadi gupernur tatahar. Kumaha...
SN

Demokrasi Pulitik
Kudu Jadi Alat Karaharjaan

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Wani ngiritik, ludeung nandangan résikona. Kituna téh...
SN

Nu Marilih Ulah Salah Pilih

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Héabna pilihan gupernur Jawa Barat karasa di mana-mana. Partéy-partéy pulitik gé geus nangtukeun ‘jagona’, abénkeuneun dina pilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Ngan, kumaha mun salah...
SN

Nalingakeun Umat Nanjeurkeun Kamandirian

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaTamu

Jenglengan umat Islam di dunya kaasup di Indonésia, payus jadi kareueus. Adumanis jumlah nu loba jeung  ajénna nu hadé, boga ‘kasempetan’ jadi pinunjul di ieu jagat. “Kapunjulan hiji bangsa dimana waé, tetep bakal gumantung kana kapunjulan ajén manusana. Indonésia, nu mayoritas padumukna  umat Islam, kudu jadi kakuatan...