• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging H. Usep Romli, HM


SN

Pangalaman jeung “Manglé”

Ku H. Usep Romli, HMRumpaka

Unggal bulan ngahajakeun meulian “Manglé”. Dibélaan ngaduakeun huap, ceuk paribasa. Nepi ka “telat” apal kana rasa baso, sabab tara boga duit keur jajan.Boga duit sautak-saeutik digadangkeun keur meuli “Manglé”katut buku-buku...

Wajib Béla Nagara

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Sahéng warta ngeunaan wajib béla nagara. Cenah, sakur warga...

“Kembang Tanjung”
Karya H.Mohamad Surya

Ku H. Usep Romli, HMKolom

“Kembang Tanjung” kumpulan dalapan carita pondok karya H.Mohamad...

Berkah Kahadéan

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Nyieun kahadéan ka sasama mahluk, mangrupa paréntah Alloh...

Manglé” 57 Taun

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Ti keur “Manglé” umur 12 taun, sok kaajak milu...

Wilujeng Angkat, Dédy Windyagiri

Ku H. Usep Romli, HMKolom

“Kananga kari tunggulna Pirunan tresna...

Mitineung
Kang Wahyu Wibisana

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Taun 1960, keur kelas genep SR (Sakola Rayat, ayeuna SD), di Limbangan, Garut,...

Implengan Romadon

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Taya nu langgeng di alam dunya. Sakumaha dawuhan Alloh SWT“Kullu man...

Rajapati Mahabu Kabina-bina

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Danget ieu mindeng kajadian rajapati....

Banjir Jaman Nabi Nuh

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kungsi tumiba banjir pangbadagna jeung panghébatna saalam...

Banjir Jaman Nabi Nuh

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kungsi tumiba banjir pangbadagna jeung panghébatna saalam...
SN

Carita Aki Dipa

Ku H. Usep Romli, HMCarita Pondok

Moal aya nu bireuk ka Aki Dipa. Tong boro salembur jeung sadésa,...
SN

“Dongéng-Dongéng Arahéng”
Asli jeung Palsu

Ku H. Usep Romli, HMBéja Potrét

Buku “DONGÉNG-DONGÉNG ARAHÉNG” karya Usep...

Ngahargaan
jeung Miara Basa Sorangan

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Kiwari, muncul gejala ngalélécé hiji basa, bari...
SN

Jurig Congkang

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Congkang, ngaran tempat antara Kp. Sasakbeusi Limbangan, jeung Kp....

Cangkurileung Nyobat jeung Aki-Aki

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

Aya hiji manuk cangkurileung. Mindeng hiber ka pilemburan. Pangpangna ka...

Teu Pira Ukur Sakarung

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

 Khalifah al Hakam II,  keur nanjung kawasa di Cordoba, Andalusia (950...

Sanggeus Dua Bulan

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

 Sakadang Ajag, katarajang gering. Ripuh pisan. Ampir-ampiran teu ...

Praméswati Pedit (Dongéng Arab)

Ku H. Usep Romli, HMDongéng

Jaman Sultan Harun ar Rasyid, mingpin Bagdad, kaceluk kaawun-awun kawentar...

Minyak Mayit

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

  Ti bubudak kuring resep kana botol atawa plés. Teuing kumaha...

Ngusir Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Keur jaman aya AbahDukun Juhadma, sakur urusan goib nu kajadian di lembur...
SN

Jadi Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Ceudeum geus ti  lohor keneh minuhan langit. Breg jadi hujan bada...
SN

Béja Ti Pasir Tarajé

Ku H. Usep Romli, HMCarita Pondok

Geleger! Geleger! Sora dinamit bitu. Bitu tarik...
SN

Ngadu’akeun “Manglé” di Jabal Rohmah

Ku H. Usep Romli, HMBéja Potrét

Pareng indit umroh, 1-10 Maret 2013, bari mekel majalah...

Korupsi di Jaman Nabi

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Pagawéan korup, alias korupsi, katut sagala rupa unak-anikna,...

Carekeun jeung Piomongeun

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Ulah carekeun !” “Ulah piomongeun !” Dua...

Ngalap Khodam Alam Ahjar

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Karasa ku Sudinta, nyorang kahirupan téh beuki dieu beurat. Dagang...

Ngusir Jurig

Ku H. Usep Romli, HMCarita Mistéri

Keur jaman aya Abah Dukun Juhadma, sakur urusan goib nu kajadian di lembur...

Dosa nu Dianggap Biasa

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Dawuhan Alloh SWT : Inna tajtanibu kabairi  ma tunhauna anhu nukaffir...

Ulama Wani Ngélingan Umaro

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Saha jaman kiwari nu wani ngélingan pamingpin? Ngélingan...
SN

Mun Seug Kawas Umar bin Khattab

Ku H. Usep Romli, HMMunara Cahya

Satengahing pabaliut jeung paburantakna kahirupan politik jeung pamaréntahan kiwari, boh doméstik boh mancanagara, teu salah lamun ngeunteung ka Umar bin Khattab (lahir taun 41 saméméh...
SN

Éléji Aki Sanusi

Ku H. Usep Romli, HMCarita Pondok

Turun tina golodog dapur, muru tampian luhureun balong gigireun imahna, hég tanggah ka langit. Bari maca ayat Quran Surat Ali Imron ayat 190-191 nu disunahkeun ku Kangjeng Nabi Saw, “Inna fi kholqissamawati wal ardli, wahtilafil laili wan naha la ayatil li ulil albab. Alladzina yadkurunalloha qiyamaw waqu’udan li junubihim, wa yatafakkaruna fi kholqis samawati wal ardli,...