• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ensa Wiarna


SN

NGAGUGAT
KAWANI SUNDA

Ku Ensa WiarnaTamu

Loba palsapah nu ngagambarkeun kaludeung Sunda. Tapi, dina émprona...

MISTI TAKI-TAKI

Ku Ensa WiarnaLanglang Ringrang

Para ahli ngingetan, ieu nagri téh nyidem poténsi lini....

Pupulasan

Ku Ensa WiarnaKolom

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang...

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Ku Ensa WiarnaLanglang Ringrang

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu...

Lawang Saketeng - WARUNG SISIMPANGAN

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

WARUNG SISIMPANGAN   Warung sisi parapatan jalan mah...
SN

Ngajak Balaréa
Ningkatkeun Ajén Bangsa

Ku Ensa WiarnaBalebat Padjadjaran

Ngajak balaréa, ningkatkeun ajén bangsa. Carana, rupa-rupa,...
SN

Aweuhan Tatar Pantura
Nguatan Tatapakan Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Gupernur jeung para pajabat séjénna téh bras-brus...

Pribumi nu Ngadunungan

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

Mémang kitu galibna, saha waé gé bisa cicing di...

Sunda di Tapel Wates

Ku Ensa WiarnaLawang Sakéténg

Urang Sunda pituin, lain ukur dumuk di Propinsi Jawa Barat jeung Banten, tapi...
SN

Kaolahan Lembur
Palias Kasilih Batur

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Mingkin dieu katuangan téh mingkin loba rupana. Kaolahan...
SN

Haleuang Tembang
Panineungan Presiden
ka Kota Kembang

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Lagu “Malam Sunyi di Cipaganti”, jadi bukti. Eta rumpaka,...

Léngsér Kiwari

Ku Ensa WiarnaKolom

Waktu Purbasari ditibanan hukuman, diusir ti nagara,...
SN

Taman Budaya
Miara Kapunjulan Seni Tatar Jabar

Ku Ensa WiarnaTamu

Lir taman  nu teu weléh miara jeung mekarkeun tutuwuhan. Kitu deui...

Ngukur Kanyaah

Ku Ensa WiarnaRumpaka

Loba nu mikanyaah bakal kacida bagjana. Saperti rahayat, nu dipikanyaah ...
SN

Ngundeur Sora ti Tatar Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Sora rayat pada marebutkeun. Kitu téh, prah di mana-mana. Nu miharep sora...
SN

Mémérés Bandung
Pribumi Ulah Pundung

Ku Ensa WiarnaTamu

Bandung lir pangauban. Kaseundeuhan jalma-jalma ti jauhna. Ngan, pribumi mah loba...

Ukur Catur

Ku Ensa WiarnaKolom

Uwa resep catur. Lain ukur resep maénna, taksiran mah,...

Goréng (ku) Omong

Ku Ensa WiarnaKolom

Ti baheula gé, karuhun mah geus ngahucuhkeun sangkan daék...
SN

Pamingpin Kudu Ngarampa
Kereteg Haté Masarakat

Ku Ensa WiarnaLaporan

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep...

Pamingpin Kudu Ngarampa
Kereteg Haté Masarakat

Ku Ensa WiarnaLaporan

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep ku masarakat. Ku...
SN

Nguatan Seni Tradisi
Mahing Jati Kasilih ku Junti

Ku Ensa WiarnaLaporan

Seni lain ukur kalangenan, da boga maksud. Tujuanana, di antarana nguatan...

Supata

Ku Ensa WiarnaKolom

Dina carita baheula, supata téh mujarab pisan. Kitu téh prah di...
SN

Nguatan Akar
Mahing Koperasi Jadi Korban

Ku Ensa WiarnaLaporan

Koperasi harepan masarakat. Kitu téh, lantaran écés...
SN

Demokrasi Salah Larap
Butuh Watesan Kabébasan

Ku Ensa WiarnaTamu

Demokrasi di urang mengpar tina tatapakanana. Nu kuduna pamaréntahan...

Moal Tembong Urut Céda

Ku Ensa WiarnaKolom

Mahala-mahayu pakakas mah. Kumaha nu makéna. Kitu deui ...
SN

Ngukur Kamampuh
Maca Kahayang Masarakat

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Jadi pamingpin boga kakawasaan. Ngan, ahirna...
SN

Penca Silat
Miara Akar nu Ampir Sirna

Ku Ensa WiarnaUnak-Anik Kahirupan

Katelahna gé kampung seni. Rémén minton di jauhna....

Ahli jeung Kaahlian

Ku Ensa WiarnaKolom

Ahli, ceuk kamus Sunda mah, nu bisa tur hade dina ngalaksanakeun atawa migawe...
SN

Urang Sunda Kudu Katara Ayana

Ku Ensa WiarnaTamu

Lunta jauh, lain tambuh laku. Da, puguh mancén gawé. Milu...
SN

Urang Sunda
dina Sajarah Nasional

Ku Ensa WiarnaLaporan

Buku sajarah, bisa waé robah. Kitu téh, luyu jeung papanggihan...