• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ensa Wiarna


SN

Rayat Kudu Unggul
Najan Pulitik Dikawasa Partéy

Ku Ensa WiarnaTamu

  Pilihan gubernur lain ukur semet boga pamingpin, da...

Mikanyaah Kulawarga
Ngajurung Ludeung Wanoja Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Lunta jauh demi kulawarga. Kajeun nyorang tunggara, asal barudak tinemu bagja. Kitu kanyaah indung wanoja...

Jabatan Warisan

Ku Ensa WiarnaKolom

Téng manuk téng anak merak kukuncungan. Hartina, ceuk Kamus Basa...

Lain Ukur Lalajo

Ku Ensa WiarnaKolom

Aneh mun kompetisi teu hayang meunang! Aneh, mun tarung padungdung teu...
SN

Raja Nusantara Sawala di Tatar Pajajaran

Ku Ensa WiarnaBéja Potrét

Raja-raja Nusantara ngumpul di Tatar Pajajaran. Sawala di Gedong Merdeka,...

Ngadu Geulis

Ku Ensa WiarnaKolom

Kolot mah mapatahan, cenah kudu boga saku dua. Lain goréng sangka tangtuna gé tapi ati-ati. Atuh, mun aya nu muji, tong waka atoh, komo nu muji hareupeun. Da nu kitu mah, bisa waé pangarahan, hayang meunang kauntungan ti nu...

Getih Layon Kasalapan (2)

Ku Ensa WiarnaMedar Lalakon

Pa Lurah rek langsung dioperasi. Samemehna diperenahkeun heula di rohangan ICU....

Getih Layon Kasalapan

Ku Ensa WiarnaMedar Lalakon

Peuting ieu bakal aya nu bunuh diri!” Tulisan dina keretas sacewir kawas kitu, sababara kali katarima ku Pa Lurah. Eta bewara tara nyalahan. Isukna sok kajadian aya nu maot ngagantung maneh ku tambang nu warnana sarua. Ngan, ahirna, Pa Lurah ge jadi korban. ***...
SN

Seni Sunda Makalangan di Amérika

Ku Ensa WiarnaBéja ti Pangumbaraan

Lunta jauh, lain tambuh laku. Da, nohonan ondangan ngajar, workshop jeung  mintonkeun seni Sunda di mancanagara. Tah, éta téh lalampahan Wahyu Roché, seniman teureuh Bandung nu kakara mulang ti panyabaan,...

Lembur

Ku Ensa WiarnaKolom

Ceuk paribasa, hujan emas di nagri deungeun, hujan batu di nagri sorangan, tetep mending milih di lembur sorangan. Éta kekecapan téh gambaran tandaning nyaah ka...