• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Aam Amilia


SN

Geuning Mulih Rurusuhan

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

Apan harita kuring kungsi balaka. Salaki kanyahoan rék kawin deui. Bareng pisan jeung manéhna meunang penghargaan ti nagara, pédah geus gedé jasana ngabina kasenian tradisional di Tatar Sunda. Kuring  gé kudu nyaksian, salaku papada karyawan di ieu kantor. Haté ngentab. Lain, lain mikiran salaki nu rék kawin deui, tapi ngahéab...
SN

Asa Lebaran Munggaran

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

KANCING overcoat nu geus pageuh, teu...

Ngaguar Kabeungharan Seni Sora Tatar Sunda

Ku Aam AmiliaLaporan

Modalna rumpaka jeung lagu. Ku kaparigelan para seniman Sunda, ngajanggelek...
SN

Surat Pink ti Amsterdam

Ku Aam AmiliaCarita Pondok

Angger keretasna téh pulas pink. Angger deuih aksarana italik....