• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Us Tiarsa R


Ngajieun atawa Nyieun?

Ku Us Tiarsa RKolom

            DINA Kamus Basa Sunda Danadibrata kecap nu aksara mimitina “j”. jumlahna leuwih ti 50.. Luyu jeung kaédah basa, sakur kecap nu aksara mimitina “j” kayaning jebi, jebéng, jeungkal, jugjug, jepat, jeung sajabana mun jadi kecap pagawéan, kudu maké rarangkén hareup nga jeung...