• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Mahmud Yunus


Nyingkahan Godaan Sétan

Ku Mahmud YunusMunara Cahya

Najan jero bulan Romadon sétan katut kulawedetna dicangcang...

Amanah

Ku Mahmud YunusMunara Cahya

Amanah (bisa dipercaya) mibanda dua harti. Harti husus jeung harti umum. Amanah dina harti husus, sikep tanggungjawab nu kapihapéan barang atawa banda jeung sabangsana ku cara mulangkeun atawa masrahkeun deui barang atawa banda jeung sabangsana dina wujud nu sarua jeung kaayaan waktu...