• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Dede&Nunk


SN

Leuit Paré Tatar Sunda
Kari Dongéngna

Ku Dede&NunkLaporan

Urang Sunda baheula boga kabiasaan neundeun paré di leuit, minangka...