• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Anggi Novia Dewi


SN

Anaking jeung Bulan Puasa

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Sumanget nataku. Bulan puasa ayeuna, si bungsu diajar puasa tamat nepi ka...
SN

Carita Dina Carpon

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Kumpulan carpon “Halis Pasir” méh hatam dua balikan dina...
SN

TANEUH BASEUH KÉNÉH

Ku Anggi Novia DewiCarita Pondok

Bray lomari dibukakeun. Réma mapay-mapay raksukanna nu digantungkeun....