• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ensa/Unay


SN

ITB Ngamancanagara
Henteu Poho ka Sarakan

Ku Ensa/UnayTamu

Sohor ka jauhna, teu poho ka pamiangan. Kitu Insitut Teknologi Bandung (ITB)...
SN

Sunda Lain Bangsa Kelas Dua

Ku Ensa/UnayTamu

Satata! Taya nu istiméwa! Kitu...
SN

Ngajurung Kaludeung Sunda

Ku Ensa/UnayLaporan

Loba nu ngangluh, magar urang Sunda teu loba nu...
SN

Miara Budaya Sunda
Malar Teu Diaku Deungeun

Ku Ensa/UnayTamu

Teu jarang hasil karancagéan karuhun diaku dengeun. Balukarna, turunanana...
SN

Metakeun Jurus
Ngahudang Kaludeung Sunda

Ku Ensa/UnayTamu

Urang Sunda kudu kuat. Carana, maké padika hirup nu geus kauji ti...
SN

Najan Euweuh Batur
Sunda Kudu Wani Makalangan

Ku Ensa/UnayTamu

Urang Sunda kudu gedé kawani. Ludeung makalangan di mana waé...
SN

Pasar Dunya
Nangtang Seniman Rancagé

Ku Ensa/UnayRumpaka

Nu unggul pinunjul, nu héngkér éléh. Kitu tarung...
SN

Antara Matematika jeung Layung Soré

Ku Ensa/UnayTamu

Dunya akademik jeung seni gumulung dina dirina. Léngkahna di...
SN

Metakeun Cara Anyar
Mukakeun ‘Jandéla’ Tatar Jabar

Ku Ensa/UnayTamu

Lir jandéla imah nu teu weléh muka. Nu nyawang ti luar misti atra ka nu di jero. Kitu deui Anjungan Jawa Barat (AJB) Taman Mini Indonesia Inda (TMII), lir jandéla Tatar Jawa Barat. Dina angen-angen ais pangampih AJB, éta tempat  téh kudu mampuh némbongkeun kapunjulan Propinsi Jawa Barat. Ngan, kumaha carana? Dra. Hj. Ine Hermina, M.Si., Kepala...
SN

Pacogrégan Lahan Hukum Barat Ngéléhkeun Adat

Ku Ensa/UnayTamu

Remen kasaksén nu parebut lahan. Kituna téh prah di mana-mana. Balukarna, loba korban. Naon sababna? Kumaha ngungkulanana? Manglé ngolongan pamanggih Dedy Hernawan, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas)...