• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Godi Suwarna


Uwak-Awik

Ku Godi SuwarnaCarita Pondok

“POT!” Jempling. “Pot!” Angger jempe. Kuniang hudang, luak-lieuk. Poek. Leungeunna uyup-ayap nyasaran papan. Papan diketrok-ketrok. Papan disada noroktok. “Pot!” Simpe sakurilingna. Simpe kakarayapan tina suku nepi kana embun-embunan. Leungeunna beuki jauh nyasar papan, kacabak nu buleud-buleud. Nu kacabak ngagurinjal ban pakupis. “Aya naon,...

Muru Bandara Pamungkas

Ku Godi SuwarnaSajak

katumbiri nutugna ka hji dayeuh nya ka dinya ieu raga...