• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ki Umbara


Anak Kiai jadi Ronggéng

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Nyaéta, sok tara kapianggeuhan puguh gé. Puguh-puguh kuring anak...
SN

Embé Kuring Ditambahan Jurig

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Usaha kuring balantik embé. (Di kuring mah domba ogé...

Tulang Taléng Démonstrasi

Ku Ki UmbaraCarita Mistéri

Nu ngaralayad munggah abreg-abregan, boh sipil boh militer, istri...