• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Nyi Roro


SN

Nu Matak Muringkak di Majingklak

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Taun tujuh puluh dapalanan, kuring kapeto jadi ketua senat di kampus salah...

Nu Hayang Sawer-wereun

Ku Nyi RoroCarita Mistéri

Pras pris sora  hujan masih kénéh kadéngé....