• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Uton Waluya


Maraban

Ku Uton WaluyaBarakatak

Budak : “Keur naon, Pa?” Bapa : “Pan kaciri ku Ujang,...