• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Wawan Kuswandi


Teu Kabéh Pandeuri

Ku Wawan KuswandiBarakatak

Rina: “Bener geuning, kaduhung mah datangna sok...