• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Nurhayati


Ulah Kabelejog Éndahna Dunya

Ku NurhayatiRumpaka

Dawuhan Allah Swt. : "Jeung kahirupan dunya téh, taya lian iwal...