• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Holisoh ME


SN

Basa Sakola Kabanjiran

Ku Holisoh MECarita Pondok

Dur subuh téh geus hudang, da diguyah-guyah...
SN

Dulag Pamungkas

Ku Holisoh MECarita Pondok

Baju lungsuran bawa Euceu ngalumbruk dina...
SN

Perang Potrét

Ku Holisoh MECarita Pondok

Mang Iding jeung baturna tiluan, keur husu masang-masang spanduk nu dipakukeun...
SN

Léptop jeung Éntog

Ku Holisoh MECarita Pondok

Ngaéh wé incu téh hayangeun léptop. Meusmeus...
SN

Dina Lahunan Enin

Ku Holisoh MECarita Pondok

Geus saminggu Apa diopnameu di rumah sakit. Cenah ceuk Bi Yuyun adi Apa...