• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Andang S. Argayuda


SN

Jurig Cupang

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Tengah peuting. Meneran pisan malem Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeungyang,...
SN

Dirawu Kélong

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Bah Mansur, urang lembur Babakan Haur, ngadak-ngadak jadi bahan obrolan...
SN

Jurig Teluh

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Poé Kemis di bulan Juli katompérnakeun, panon poé...
SN

Jurig Erbe

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Sanagara geunjleung kunu naréangan RB (érbé), mun aya...
SN

Ratu Siluman Oray

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Kasangsaraan hirup anu panjang, kanyeri kapeurih anu lir taya tungtungna,...

Munjung

Ku Andang S. Argayuda Carita Mistéri

Ti kajauhan mah gunung estu ku endah katingalna, tingrunggunukna tatangkalan...