• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Eep NR


SN

Ajén Guru
Kudu Jadi Kanyataan

Ku Eep NRTamu

Maju mundurna pendidikan henteu leupas tina ketak guru. Nu dipalar lain ukur...
SN

Batu Kuda Alam
Éndah nu Nyamuni

Ku Eep NRUnak-Anik Kahirupan

Masih aya geuning tempat wisata anu éndah, tumaninah tur murah....
SN

Para Pendékar Cibiru
Siap Ngarojong Rékor MURI

Ku Eep NRBéja Potrét

Tarompét teu weléh nérétét, kitu deui...
SN

Kamus Utama Basa Sunda

Ku Eep NRLaporan

Moal lila deui, urang Sunda bakal boga kamus basa Sunda panglengkepna. Leuwih...
SN

Malim Onta
Kebon Binatang Bandung

Ku Eep NRUnak-Anik Kahirupan

Mun geus nurut mah tinggal ngareunahna. Maréntah onta gé bisa cukup...