• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Aas Asmara


Jurig Sasak

Ku Aas AsmaraCarita Mistéri

Imut, geulis, manis, lempay. Tos dua taun sosoranganan, éta nyi...