• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ayie Sundana


SN

Ngabina Sirung Harepan
Nyaah ka Budaya Sunda

Ku Ayie SundanaRumpaka

Final Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 geus digelar 9 Oktober 2016 kamari di...
SN

Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016

Ku Ayie SundanaMitra Mangle Rumaja

Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 parantos dibuka. Panitia...
SN

Kota Ayar Gedébagé
Antara Pangharepan jeung Kahariwang

Ku Ayie SundanaLaporan

Gedébagé teu weléh jadi kembang carita. Kitu téh, lantaran ieu wewengkon wétan kota Bandung téh keur ubyag ngawangun. Di antarana, bakal ngadeg Teknopolis. Tangtu, loba nu neundeun harepan, ngan nu hariwang ogé teu...

Keuyeup Bodas
Satukangeun Carita Jati Gede

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Upama Jatigedé dikeueum bakal ngahudangkeun keuyeup bodas nu...

Batu Pancawarna Edong
Keur Konperensi Asia Afrika

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Walikota Bandung Ridwan Kamil nyadiakeun batu akik keur 109 tamu...

Daftar Pamilon Pasanggiri Cover Rumaja

Ku Ayie SundanaMitra Mangle Rumaja

Pendaftaran Calon Cover Rumaja Majalah Mangle Pendaftaran...

Formulir Cover Mangle Rumaja

Ku Ayie SundanaMitra Mangle Rumaja

Ka para mitra rumaja Mangle anu bade daftar janten cover Mangle Rumaja mangga eusian form dihandap...
SN

Tina Peurih
Manggih Peurah Piubareun

Ku Ayie SundanaUnak-Anik Kahirupan

Brek indung Usman géring. Lain géring awak wungkul, da...
SN

Carita “Balukarna” Nyegah Rumaja Salah Léngkah

Ku Ayie SundanaBéja Potrét

Al jeung Ef  silihpikacinta. Ngan,  salila babarengan Ef teu...
SN

Ngalanglang Gunung Kumbang, Nyusud Tapak Sunda Bihari

Ku Ayie SundanaLaporan

Salasa Kaliwon, 25 Fébruari 2014, ti mimiti wanci janari, masarakat anu...
SN

Genjlong Gunung Ciremai

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Beja nu geus sumebar dimasarakat, perkara Gunung Ciremai di Kuningan Jawa...
SN

Nyadarkeun Masarakat Miara Kasehatan Ingon-ingon

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Provinsi Jawa Barat  boga Rumah Sakit (RS) Hewan anu munggaran di tatar...
SN

Ngajaga Sunda
Ulah Leungit di Brebes

Ku Ayie SundanaLaporan

Basa Sunda lir anak teré. Taya nu ngurusna kalayan daria. Diajarkeun...

Nu Robah dina Pamarentahana Jawa Barat

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Parobahan mah ilahar. Tah, nu kawas kitu gé kasaksén di...
SN

Anugerah Budaya jeung Pariwisata 2013

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Taun ieu, gupernurJawa Barat mere panghargaan ka sababaraha urang tokoh sarta...
SN

Pamarentah Tatahar
Ngajaga Ajen Citarum

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Ngaliwatan Kementerian Kehutanan pikeun ngaantisipasi  gangguan...
SN

Ningkatkeun Ajen Pulitik Wanoja

Ku Ayie SundanaGedung Saté

Pamarentah ngaliwatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...
SN

Tina Kareta Monorel
Nyawang Urut Talaga Bandung

Ku Ayie SundanaLaporan

Bandung téh lengkob disawang ti pagunungan mah. Tah,  engké mah,  pamandangan nu kawas kitu téh  bisa  ditingal  tina  monorel. Ngan, iraha...
SN

Wanoja Sunda Ulah Gampang Katipu

Ku Ayie SundanaTamu

Baheula mah pendidikan keur kaum...
SN

P2TP2A jeung Majelis Taklim
Nyegah Wanoja Katideresa

Ku Ayie SundanaBéja Potrét

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa...

Satpol PP
Kudu Jadi Jagabaya Tatar Jabar

Ku Ayie SundanaBéja Potrét

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mimpin “Gelar Pasukan Satuan Polisi...
SN

Meungkeut Tali Mimitran
Ngaliwatan Iket Sunda

Ku Ayie SundanaUnak-Anik Kahirupan

Iket Sunda téh hasil karancagéan karuhun. Biasa...
SN

Pangwangunan Jawa Barat Tatar Kalér
Perlu Pangrojong ti Masarakat

Ku Ayie SundanaTamu

Pangwangunan di Jawa Barat tahap kadua, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) jeung RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) taun 2008 -2013 perelu pisan perhatian anu leuwih, lain ngan saukur permasalahan nu can réngsé waé tapi pikeun ngantisipasi parobahan dina waktu ka hareupna. Posisi Jawa Barat nu strategis jeung deukeut ka ibukota nagara, ngajadikeun Jawa Barat...