• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Yus R. Ismail


SN

Sabada Bubar Bioskop

Ku Yus R. IsmailCarita Mistéri

Can ogé garing biwir Joy, sukuna hideng nincak erém. Atuh mobil ngadadak eureun. Kuring tidagor kana jok hareup. Joy reuwas, katingali sepa. Enya, tadi téh ujug-ujug aya ucing lumpat hareupeun mobil. “Hhadduuh, untung jalanna simpé kieu,” ceuk Joy bari ngarérét kana kaca spion. Kareuwasna katingali rada leler. Tapi kareuwas kuring mah...

Rusiah Papah

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

“Badé ngiring enjing?” Papah naros ku basa anu lemes....

Carpon - Dongeng Cinta

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

DONGENG CINTA Carpon Yus R. Ismail   Mimiti...

Timbangan - Catetan Tina Carita Ramé

Ku Yus R. IsmailTimbangan

Sateu acan maos Timbangan "Catetan Tina Carita Rame" yasana Yus....

Anu Ngagedur Luhur Bubur

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Unggal ngaduk bubur, Asri ningali pameunteu Apa ngalangkang dina pelendung...

TANGKAL BUAH APA

Ku Yus R. IsmailRumpaka

Kuring keur di kantor basa narima béja téh. Apa teu damang....
SN

Kawung Kabayan

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Di wates lembur jeung leuweung perenahna tangkal kawung téh. Tangkal...
SN

Budak Angon

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Duka anu kasabara kalina pamajikan laporan. Cenah, pasakan tina méja...
SN

Kembang Hui

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Tempat nu kajojo di kampung kuring nyaéta Tanjakan Panjang. Jalan...
SN

Dongéng Maung Jeung Sumur Karamat

Ku Yus R. IsmailCarita Pondok

Anjog ka nu dituju kira wanci tunggang gunung. Soré aya ku...