• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Lina Herlina


SN

Ceu Mimin

Ku Lina HerlinaCarita Pondok

Jam dalapan leuwih dua menit basa hapé ngirining. Sabenerna mah Dini...

Peucang Jeung Monyét

Ku Lina HerlinaDongéng

Halodo meujeuhna entak-entakan. Jujukutan gararing, tatangkalan kari...

Dongéng Bajing jeung Peucang

Ku Lina HerlinaDongéng

Sakadang peucang keur reuneuh, bulan alaeun poé-poé ayeuna...

Dongéng Buaya, Embé Jeung Peucang

Ku Lina HerlinaDongéng

Hiji poé, sakadang embé lumampah leuleumpangan rada jauh, ti...