• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ali Mudzhoffar


Sasakala Cika-cika

Ku Ali MudzhoffarDongéng

Jaman baheula —baheula gé baheula deui— aya hiji lembur anu...