• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging R.H. Muhamad Musa


Dongéng-Dongéng Pieunteungeun

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

Pasosoré, reungit cicing di luar, tiriseun. Tuluy asup ka jero imah, ngarah haneut sakeudeung-sakeudeung baé mah. Mimitina asup ka imah leutik, bogana urang lembur. Di dinya nempo lancah. Lancah téh apan musuhna. Kabéh reungit kacida...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

24. Peucang jeung Bangkong Aya peucang keur...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (V)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

19. Buaya, Maung, jeung Jalma nu Ngaliwat Aya...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (IV)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

14. Barudak Lalaki jeung Bangkong Aya barudak lalaki...

Dongéng-Dongéng Pieunteungeun (III)

Ku R.H. Muhamad MusaDongéng

10. Dua Bangkong Keur usum katiga banget, situ...