• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Hadi AKS


SN

Batu Hyang

Ku Hadi AKSCarita Pondok

Lembur medem cakueum. Listrik can aya tanda-tanda rék hurung deui, boa tuluy pareum sapeupeuting. Téténjoan poék mongkléng sakuriling. Ukur cahya lilin tingkaretit di saban imah. Sawaréh aya nu marasang lantéra, renclang di luhureun téras. Nu ngaronda kancag-kincig ngaroris kaayaan. Tinggorowok ngabéjaan sangkan...

Catetan Kalakay

Ku Hadi AKSSajak

Lain muru katumbiri najan yakin sok ngempur palebah dinya. Urang...