• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Ano Karsana


Sinareng Bulan Purnama

Ku Ano KarsanaSajak

Kedahna mah ayeuna téh Susulumputan dina...

Apan Lembur Urang Téa

Ku Ano KarsanaSajak

Sirah pasir ku saha dikerik rudin Sapanempo linduk...