• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Juniarso Ridwan


Kaayaan Ancur
Balukar Jalma Kupur

Ku Juniarso RidwanMunara Cahya

“Yeuh, jalma-jalma anu ariman! Maranéh...