• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Naskah kénging Uyaha R. Kifuat


SN

Untung

Ku Uyaha R. KifuatBarakatak

Can ogé sababaraha menit, pamajikan téh ngagurinjal, leungeun kuring lalaunan dilésotkeun. Dikitukeun téh kuring kalah ngahajakeun, sirah ngagéléhé néangan tempat nu leuwih merenah. Pamajikan kalah beuki motah gugurinjalanana. Geuwat cengkat, rék protés ka pamajikan, ngan barang cengkat, gebeg...