• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Kolom


NONOMAN BOBOTOH PERSIB

Ku Yadi KaryadipuraKolom

Olahraga maén bal geus dipigandrung ku masarakat Indonésia....

Pupulasan

Ku Ensa WiarnaKolom

Di dunya marketing, citra téh penting pisan. Saperti nawarkeun barang...

Kolom - Folklor jeung Pariwisata

Ku Taufik RahayuKolom

TANAH Sunda (Jawa Barat) kawentar éndah jeung subur alamna, dina...

Wajib Béla Nagara

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Sahéng warta ngeunaan wajib béla nagara. Cenah, sakur warga...

Sunda jeung Jusuf Kalla

Ku H. Uu RukmanaKolom

Nyaritakeun  Sunda ti tingkat nasional tétéla matak...

Soekarno & KAA

Ku Abdullah MustappaKolom

Sanggeus 60 taun, rada dienyakeun sigana mah miéling...

Quo Vadis Juragan Joko Wi?

Ku Karno KartadibrataKolom

Gara-gara  Juragan  Joko Wi, kaayaan  masarakat jadi ...

“Kembang Tanjung”
Karya H.Mohamad Surya

Ku H. Usep Romli, HMKolom

“Kembang Tanjung” kumpulan dalapan carita pondok karya H.Mohamad...

Ngabadéga

Kolom

Badéga jeung bedega  sarimbag. Komo mun ditulisna dina...

Islah

Ku Abdullah MustappaKolom

Kumaha pakuat-pakaitna antara islah jeung ihlas? Ceuk dina kamusna, islah...

Mangle,
Sing Manjang Ngawal Budaya

Kolom

Manjing awal taun 70an kuring mimiti mikawanoh majalah Mangle teh, keur...
SN

Ijtihad Basa

Kolom

Tarékah ngahudangkeun budaya Sunda katingali nguniang. Sok sanajan...

Manglé” 57 Taun

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Ti keur “Manglé” umur 12 taun, sok kaajak milu...

Manglé, Pusaka Urang Sunda

Kolom

Jaman keur budak, teu kungsi apal ka Manglé, atawa média...

Gapuraning Isukan

Kolom

Sakanyaho, wetonna Manglé téh 21 Novémber. Sarua...

Manglé jeung Sajak

Kolom

MANGLÉ Seungit...

Manglé nu Matak Rus-ras

Kolom

Seungit satiir, mutiara malati, dada jeung ati (Tina...
SN

Manglé
Majalah Sunda Panglilana

Kolom

Kira-kira  dina  bulan  Séptémber...

Wilujeng Angkat, Dédy Windyagiri

Ku H. Usep Romli, HMKolom

“Kananga kari tunggulna Pirunan tresna...

Kabinét Jokowi jeung Hadiah AJ

Kolom

Senén, 27 Oktober, 2014. Bada nginum ubar...

MQK

Ku Asep SalahudinKolom

Kanwil Kemenag Jawa Barat ngondang pikeun ngajurian “Musabaqoh...

1955, 2014

Ku Abdullah MustappaKolom

Pemilihan Umum taun 1955 téh cikalna. Salila sapuluh taun...

Mitineung
Kang Wahyu Wibisana

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Taun 1960, keur kelas genep SR (Sakola Rayat, ayeuna SD), di Limbangan, Garut,...

Gulak-gilek Golkar

Ku Abdullah MustappaKolom

Irman Gusman geus kapilih (deui) jadi Ketua DPD. Zulkifli Hasan (PAN) diparilih...

Implengan Romadon

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Taya nu langgeng di alam dunya. Sakumaha dawuhan Alloh SWT“Kullu man...

Léngsér Kiwari

Ku Ensa WiarnaKolom

Waktu Purbasari ditibanan hukuman, diusir ti nagara,...

Kiai Pulitik

Ku Asep SalahudinKolom

Jaman Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) mah mun seug nyanghareupan pemilu atawa...

Karéta Mesin, Surat, jeung Potrét

Kolom

Mémang Éha nu boga lalakon dina carita yasana Mohamad...

LEKRA Bagian ti PKI

Ku Ajip RosidiKolom

Ayana wacana yén Lekra lain bagian ti PKI sarta Lekra jeung...

Ukur Catur

Ku Ensa WiarnaKolom

Uwa resep catur. Lain ukur resep maénna, taksiran mah,...

Urang Sunda
Dijadikeun Obyék

Ku Ajip RosidiKolom

Kuring narima uleman ti Gubernur Jawa Barat, pikeun nungkulan...

Goréng (ku) Omong

Ku Ensa WiarnaKolom

Ti baheula gé, karuhun mah geus ngahucuhkeun sangkan daék...

Charlie Chaplin ka Tatar Sunda

Ku Atep KurniaKolom

Cék béja aktor Hollywood Charlie Chaplin (1889-1977) kungsi...

Pemilu 2014 “Menunggu Godot?”

Ku Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.Kolom

Taun 2014 dianggap taun very very colosso, nginjeum istilah Bung Karno...
SN

68 Taun

Ku Abdullah MustappaKolom

Salila 3,5 abad dijajah ku Walanda (jeung Jepang) leuweung di Sumatra weuteuh,...

Dongéng na Sawangan Budak

Kolom

Mangsa budak mangrupa mangsa nu keur meujeuhna penting jeung strategis...

Kiritik ka Yayasan Rancagé

Ku Ajip RosidiKolom

Kemis, 6 Juni, 2013.  Hudang rada beurang. Hujan. Henteu...

Supata

Ku Ensa WiarnaKolom

Dina carita baheula, supata téh mujarab pisan. Kitu téh prah di...