• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Kolom


Supata

Ku Ensa WiarnaKolom

Dina carita baheula, supata téh mujarab pisan. Kitu téh prah di...

Moal Tembong Urut Céda

Ku Ensa WiarnaKolom

Mahala-mahayu pakakas mah. Kumaha nu makéna. Kitu deui ...

Mangsa Kembang Kanikir Mangkak di Madinah

Kolom

Teu kacatur tumpak beusna mah, eta we miang...

Fiksimini Basa Sunda nu Ngajomantara

Kolom

Danget ayeuna komara fiksimini beuki gumebyar, ngajomantara di dunya maya...

Wanoja Dina Politik

Kolom

Pilwalkot Bandung periode 2013 – 2018 jadi babak anyar dina sajarah suksesi...

Biantara Ngunduh Mantu (Mulung Mantu)

Kolom

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ibu-ibu,  Bapa-bapa miwah...

Gerakan Pulitik Wanoja
Mahing Kaum Hawa Katiderasa

Kolom

Bajuang keur dirina, bajuang keur balaréa. Mun wanoja hengker,...
SN

Ketak Kaum Wanoja dina Legislatif

Ku RumpakaKolom

  Kalungguhan wanoja dina législatif kacida pentingna....

Ahli jeung Kaahlian

Ku Ensa WiarnaKolom

Ahli, ceuk kamus Sunda mah, nu bisa tur hade dina ngalaksanakeun atawa migawe...

Kadaulatan Pangan Penduduk Beuki Rapuh

Ku Johan IskandarKolom

Dina tanggal 16 Oktober 2012 warga dunia ngareuah-reuah ‘Hari...

Carekeun jeung Piomongeun

Ku H. Usep Romli, HMKolom

Ulah carekeun !” “Ulah piomongeun !” Dua...

Saabad Lalampahan Pers Sunda

Kolom

1. Panganteur Diitung ti mimiti terbit majalah...

Nyawang Sastra Sunda
Tina Jandela Mangle

Kolom

Guluburna dunya hiburan, satra mah teu milu ubyag. Bangun hare-hare! Malah,...

Mimikri Karnadi

Ku Atep KurniaKolom

Dina kontéks kolonialismeu Walanda, atikan téh ngan dihususkeun...

Jabatan Warisan

Ku Ensa WiarnaKolom

Téng manuk téng anak merak kukuncungan. Hartina, ceuk Kamus Basa...

Lain Ukur Lalajo

Ku Ensa WiarnaKolom

Aneh mun kompetisi teu hayang meunang! Aneh, mun tarung padungdung teu...

Pilgub Jawa Barat 2013-2018, Milih Saha?

Ku Karno KartadibrataKolom

Dina tayangan  IM TV sababaraha poe ka tukang, muncul tokoh nasional jaman...

Ngaran Propinsi

Ku H. Rully IndrawanKolom

Basa kang Adjie Efsa, ogé dialokan ku Kang Acil Bimbo,  ngogan dina...

Ngadu Geulis

Ku Ensa WiarnaKolom

Kolot mah mapatahan, cenah kudu boga saku dua. Lain goréng sangka tangtuna gé tapi ati-ati. Atuh, mun aya nu muji, tong waka atoh, komo nu muji hareupeun. Da nu kitu mah, bisa waé pangarahan, hayang meunang kauntungan ti nu...

Paguron Luhur Nyunda

Ku H.M. Ahman SyaKolom

Sigana teu kaasup dosa lamun paguron luhur nu aya di Jawa Barat jeung Banten...

Ngajieun atawa Nyieun?

Ku Us Tiarsa RKolom

            DINA Kamus Basa Sunda Danadibrata kecap nu aksara mimitina “j”. jumlahna leuwih ti 50.. Luyu jeung kaédah basa, sakur kecap nu aksara mimitina “j” kayaning jebi, jebéng, jeungkal, jugjug, jepat, jeung sajabana mun jadi kecap pagawéan, kudu maké rarangkén hareup nga jeung...

Lembur

Ku Ensa WiarnaKolom

Ceuk paribasa, hujan emas di nagri deungeun, hujan batu di nagri sorangan, tetep mending milih di lembur sorangan. Éta kekecapan téh gambaran tandaning nyaah ka...