• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Langlang Ringrang


MISTI TAKI-TAKI

Ku Ensa WiarnaLanglang Ringrang

Para ahli ngingetan, ieu nagri téh nyidem poténsi lini....

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Ku Ensa WiarnaLanglang Ringrang

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu...