• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Laporan


SN

Tina Kareta Monorel
Nyawang Urut Talaga Bandung

Ku Ayie SundanaLaporan

Bandung téh lengkob disawang ti pagunungan mah. Tah,  engké mah,  pamandangan nu kawas kitu téh  bisa  ditingal  tina  monorel. Ngan, iraha...
SN

Pamingpin Leungit Karisi
Balukar Poho kana Amanah

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Loba nu hayang jadi pamingpin. Padahal, loba conto manten pamingpin...
SN

Anugerah Budaya Kota Bandung 2013
Panyungkal Kreativitas Seni

Ku Dian HendrayanaLaporan

Jam satengah dalapan, malem Kemis (28/8)....
SN

Capres ti Tatar Sunda
Ngahudangkeun nu Keur Tibra

Ku RumpakaLaporan

Nyantek kana pilihan presiden, loba ngaran capres...
SN

Sa-Abad Paguyuban Pasundan

Ku Rudi HLaporan

Saabad ka tukang, 20 Agustus 1913, ngadeg Paguyuban Pasundan. Tujuanana,...
SN

Galindeng És Lilin di Nagara Babah

Ku Dede SyafrudinLaporan

Lagu És Lilin kaasup lagu ti tatar...
SN

Pamingpin Kudu Ngarampa
Kereteg Haté Masarakat

Ku Ensa WiarnaLaporan

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep...

Pamingpin Kudu Ngarampa
Kereteg Haté Masarakat

Ku Ensa WiarnaLaporan

Nu diasongkeun ku pamingpin, can tangtu kalandep ku masarakat. Ku...
SN

Pamingpin
Mahing Kiruh ti Girangna

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pilihan gubernur geus lila lekasan. Bulé hideungna geus puguh. Tapi,...
SN

Nguatan Seni Tradisi
Mahing Jati Kasilih ku Junti

Ku Ensa WiarnaLaporan

Seni lain ukur kalangenan, da boga maksud. Tujuanana, di antarana nguatan...
SN

Nguatan Akar
Mahing Koperasi Jadi Korban

Ku Ensa WiarnaLaporan

Koperasi harepan masarakat. Kitu téh, lantaran écés...
SN

Ngubaran Bangsa Reformasi Jilid Dua

Ku RumpakaLaporan

Karaharjaan rahayat di mana boa. Nu écés  beuki loba...
SN

Walikota Bandung
Ti Tatar Jabar keur Nasional

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Lain ukur milih pamingpin kota, da keur kapentingan nu leuwih lega....
SN

Kaum Wanoja
Teu Miharep Dibéda-béda

Ku RumpakaLaporan

Warta-warta sungkawa nu tumiba ka kaum hawa, tacan sirna. Tangtu, kaayaan...
SN

Nulis Sajarah
Mimiti nu Pangdeukeutna

Ku RumpakaLaporan

Bahan nulis sajarah nyampak di mana-mana. Kari prakna! Ngan, hanjakal loba...
SN

Gupernur Kudu Leuwih Kuat

Ku Laporan

Pamingpin boga tanaga. Kakawasaan nu kacangkingna, napel kana jabatanana....
SN

Urang Sunda
dina Sajarah Nasional

Ku Ensa WiarnaLaporan

Buku sajarah, bisa waé robah. Kitu téh, luyu jeung papanggihan...
SN

Milih Calon Gupernur
Ngukur Kamampuh Pipamingpineun

Ku Rumpaka M-OnlineLaporan

Piliheun geus jinek. Kari prak milihna. Ngan,...
SN

Pilihan Gupernur
Ngadu “Cerdas” nu Milih jeung nu Dipilih

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Pésta démokrasi milih pamingpin, kudu napakkeun adeg-adeg masarakat...
SN

Paguyuban Urang Sunda di Bali
Lima Taun Makalangan

Ku RumpakaLaporan

Kayungyun puguh gé. Urang Sunda boga beungkeutan Paguyuban Urang...

Mikanyaah Kulawarga
Ngajurung Ludeung Wanoja Sunda

Ku Ensa WiarnaLaporan

Lunta jauh demi kulawarga. Kajeun nyorang tunggara, asal barudak tinemu bagja. Kitu kanyaah indung wanoja...

Ngaguar Kabeungharan Seni Sora Tatar Sunda

Ku Aam AmiliaLaporan

Modalna rumpaka jeung lagu. Ku kaparigelan para seniman Sunda, ngajanggelek...
SN

Ngimpi Wéragati
Talaga Cukang Raharja

Ku Laporan

Urusan pangan teu basajan. Da puguh...
SN

Ki Sunda
Ulah Bengkah ku Pulitik

Laporan

Béda partéy, béda...
SN

Balap Munding
Susuguh nu Nyaba ka Cipatujah

Laporan

Balap munding, pintonan langka. Jadi...
SN

Ngadorong Ékonomi Rayat
Lir Nepak Parahu ka Hilirkeun

Laporan

Rahayat mah hideng. Nyiar kipayah gé...

Nomer Urut Pasangan Calon Gupernur Jabar jeung Wakilna

Laporan

Para patandang calon gupernur jeung wakil gupernur Jawa Barat, ayeuna mah geus...
SN

Ngadago Sinden Beken Anyar

Ku Dian HendrayanaLaporan

  Gedong YPK, tanggal 21 jeung 22 Nopember nu anyar kaliwat,...
SN

Nu Marilih Ulah Salah Pilih

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Héabna pilihan gupernur Jawa Barat karasa di mana-mana. Partéy-partéy pulitik gé geus nangtukeun ‘jagona’, abénkeuneun dina pilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Ngan, kumaha mun salah...

Persib Bihari Persib Kiwari

Ku Ayie Sundana, Ensa WiarnaLaporan

Persib kungsi jaya. Kitu téh, saperti dina taun 1980-an. Harita mah, ieu pakumpulan maén bal kareueus Jawa Barat téh pinunjul naker.  Buktina, remen jadi juara. Ngan, kumaha kiwari? Naha kajayaan mangsa ka tukang bisa kasorang...

Karep HIMPI Jabar Loba Juragan Pangusaha Pribumi di Tatar Sunda

Ku Rudi HLaporan

Jawa Barat nu katelah Tatar Sunda téh sugih. Matak bétah arusaha. Balukarna, nu rék usaha ka Jawa Barat gé terus merul. Tapi, karaharjaan di tatar Parahiyangan, nepi ka ayeuna tacan matak nyugemakeun padumukna. Naha bet kitu? Yedi Karyadi, Ketua Umum BPD HIPMI Jabar bruk-brak ka...

Nu Marilih Ulah Salah Pilih

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa Wiarna, Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaLaporan

Héabna pilihan gupernur Jawa Barat karasa di mana-mana. Partéy-partéy pulitik gé tatahar nangtukeun ‘jagona’, abénkeuneun dina pilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Ngan, kumaha mun salah...