• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Rumpaka


SN

TOPONOMI DI TATAR SUNDA DIPAHING SAGAWAYAH DIGANTI

Ku Taufik RahayuRumpaka

TOPONOMI DI TATAR SUNDA DIPAHING...

Nu Daratang Maturan

Rumpaka

Tos méh sataun nganjrek di dieu. Apa sareng Mamah mah jarang ameng,...

TANGKAL BUAH APA

Ku Yus R. IsmailRumpaka

Kuring keur di kantor basa narima béja téh. Apa teu damang....
SN

Pangalaman jeung “Manglé”

Ku H. Usep Romli, HMRumpaka

Unggal bulan ngahajakeun meulian “Manglé”. Dibélaan ngaduakeun huap, ceuk paribasa. Nepi ka “telat” apal kana rasa baso, sabab tara boga duit keur jajan.Boga duit sautak-saeutik digadangkeun keur meuli “Manglé”katut buku-buku...
SN

Mangé Sawidak Taun

Ku Abdullah MustappaRumpaka

Dina nyanghareupan mahabuna internét ayeuna, naha aya pangaruhna ka Manglé? Tangtu waé, sanajan bisa jadi karasana leuwih reuhreuy. Papadaning kitu, tetep kudu taki-taki lantaran pajamanan mesin citak nu ditaratas ku Gutenberg ayeuna bisa disebutkeun keur maju kana sariak layung. Média citak, boh koran boh majalah kitu deui buku, daék teu daék kudu...
SN

Buku Hasil Para Pangarang Léléngkah Halu

Rumpaka

Grup Fésbuk SCS ieu gé mikahayang sangkan bisa jadi hiji grup karya sastra anu bisa nanjeur saperti grup-grup anu saacanna; FBS jeung...
SN

Naha Pantes jadi Pahlawan Nasional?

Ku Taufik RahayuRumpaka

Dina raraga milangkala Manglé nu ka 60 taun, dina tanggal 10 November 2017...
SN

Ngabina Sirung Harepan
Nyaah ka Budaya Sunda

Ku Ayie SundanaRumpaka

Final Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 geus digelar 9 Oktober 2016 kamari di...

Ngukur Kanyaah

Ku Ensa WiarnaRumpaka

Loba nu mikanyaah bakal kacida bagjana. Saperti rahayat, nu dipikanyaah ...

Lain Bangsa Kelas Dua

Rumpaka

Hak jeung kawajiban warga nagara mah sarua. Satata! Taya nu istiméwa!...

Mémérés di Girangna

Rumpaka

Lir cai nu ngocor di walungan, kumaha ti girangna. Mun ti tonggohna hérang...

Anis Kembang

Ku Taufik RahayuRumpaka

Sagalana éstu nyampak. Hayang dahar kari am, hayang nginum kari rot....
SN

Pasar Dunya
Nangtang Seniman Rancagé

Ku Ensa/UnayRumpaka

Nu unggul pinunjul, nu héngkér éléh. Kitu tarung...
SN

Nagri Siraru

Ku Yosef M. IbrahimRumpaka

Di hiji wanci, aya nagri anu sakabéh pangeusina siraru. Tapi...
SN

Kemit

Ku Absurditas Malka, Absurditas MalkaRumpaka

Poé katujuh, taya parobahan, nu gering angger numpra. Malah mah katempo...

Ulah Kabelejog Éndahna Dunya

Ku NurhayatiRumpaka

Dawuhan Allah Swt. : "Jeung kahirupan dunya téh, taya lian iwal...

KU NAON ENGGAL-ENGGALAN

Rumpaka

Euis Komariah, Euis... ku naon mulih teh...

Info Iklan

Ku Rumpaka M-OnlineRumpaka

Informasi Iklan MANGLE ONLINE...

Perkawis Manglé Online

Ku Rumpaka M-OnlineRumpaka

Ping 21 Nopember 2012, Majalah Manglé jejeg nincak umur 55 taun. Dina umur satengah abad leuwih, Mangle geus ngalaksanakeun rupa-rupa tarékah, kaasup medalkeun deui website www.mangle-online.com nu leuwih mandiri tur...
SN

www.mangle-online.com dina info Pikiran Rakyat

Ku RumpakaRumpaka

Ping 21 Nopember 2012, Majalah Manglé jejeg nincak umur 55 taun. Dina...
SN

Patani Ngégél Curuk, Balukar Kapitalis Katalanjuran

Ku Rudi HRumpaka

Nu jadi andelan can jadi kaagulan. Kawas tatanén, can jadi lahan usaha nu ngaraharjakeun patani. Malah, kekecapan ‘patani kari daki’, masih kénéh jadi cap kamiskinan nu hésé...

Ais Pangampih Manglé Citak & Online

Ku RumpakaRumpaka

Ais Pangampih MANGLE Citak &...

Informasi Langganan Manglé

Ku SirkulasiRumpaka

Wilujeng tepang paramitra sadayana. Kanggo informasi langganan...