• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Rubrik Unak-Anik Kahirupan


Panggupay Jabar
ka Wisatawan Mancanagara

Ku RumpakaUnak-Anik Kahirupan

Galibna tempat nu kajojo, bakal loba mangpaatna. Apan, nu jadi pangjugjugan...
SN

Sunda-Bali
Ngahiji dina Perang Bubat

Ku RumpakaUnak-Anik Kahirupan

Perang Bubat, keur urang Sunda mah boga harti mandiri. Matak, teu anéh...
SN

Batu Kuda Alam
Éndah nu Nyamuni

Ku Eep NRUnak-Anik Kahirupan

Masih aya geuning tempat wisata anu éndah, tumaninah tur murah....
SN

Tina Peurih
Manggih Peurah Piubareun

Ku Ayie SundanaUnak-Anik Kahirupan

Brek indung Usman géring. Lain géring awak wungkul, da...
SN

Nu Ngumbara di Tatar Sunda

Ku Rudi HUnak-Anik Kahirupan

Najan teu ngarti, tapi karasa. Kitu lagu-lagu Sunda mah, ceuk urang luar...
SN

Penca Silat
Miara Akar nu Ampir Sirna

Ku Ensa WiarnaUnak-Anik Kahirupan

Katelahna gé kampung seni. Rémén minton di jauhna....
SN

Malim Onta
Kebon Binatang Bandung

Ku Eep NRUnak-Anik Kahirupan

Mun geus nurut mah tinggal ngareunahna. Maréntah onta gé bisa cukup...
SN

Nyéhatkeun Rayat
Kakara dina Kompanye

Ku Rudi H. Tarmidzi jeung Ensa WiarnaUnak-Anik Kahirupan

Ilaharna nu kampanye, hayang ngirut haté masarakat. Pasualan nu...
SN

Ékol nu Boga Balong
Akal Tukang Nguseup

Ku Dede SyafrudinUnak-Anik Kahirupan

Ku réana nu resep nguseup dina mangsa kiwari, salian ti dagang eupan...
SN

Rupa-rupa Téhnik Ngurek

Ku Dede SyafrudinUnak-Anik Kahirupan

Dina amparan sawah anu héjo lémbok, remen katingal jalma dodongkoan...
SN

Meungkeut Tali Mimitran
Ngaliwatan Iket Sunda

Ku Ayie SundanaUnak-Anik Kahirupan

Iket Sunda téh hasil karancagéan karuhun. Biasa...
SN

Teu Kapangaruhan ku Naékna Harga Gula

Ku Nunk jeung Dédé Unak-Anik Kahirupan

Saban mapag bulan puasa réa masarakat nu rumahuh alatan naraékna hahargaan, kaasup gula kawung. Papadaning kitu, kahirupan pangrajin kolontong jeung opak Bojongkunci, Kacamatan Pameungpeuk, Kabupatén Bandung mah teu kapangaruhan ku naékna harga gula kawung nu kacida dibutuhkeunana pikeun nyieun kolontong jeung opak. Malah dina  waktu bulan puasa sarta...